Een Hoeksche Waard waarin iedereen erbij hoort en mee kan doen wordt gemaakt door Hoeksche Waarders. In de nieuwe maandelijkse column Inclusieve Initiatieven worden hun initiatieven uitgelicht. Elke maand geeft de initiatiefnemer het stokje door aan een ander inclusief initiatief. In deze eerste column zes vragen aan initiatiefnemer Els van Veen van ‘Me Mekaer’ in Strijen.

Wat houdt het initiatief in?

“Me Mekaer is onderdeel van de Striensche zorgcoöperatie. Het is de naam van het buurthuis in Strijen, waar mensen op verschillende dagen en tijden (ochtend en middag)dagdelen welkom zijn voor een gratis kopje koffie of thee en een gezellig praatje. Naast ontmoeten staat ook het delen van informatie centraal. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd, variërend van een cursus bloemschikken tot bijvoorbeeld een voorlichtingsbijeenkomst over het invullen van belastingformulieren.”

Hoe en waarom is dit initiatief ontstaan?

“Me Mekaer is ontstaan op initiatief van de Ouderenbonden in Strijen en de Vrienden van de Hoge Weide. Er was behoefte aan een gezellige, ongedwongen ontmoetingsplek. Niet alleen voor ouderen, maar voor alle inwoners in de buurt. We hebben in Strijen natuurlijk het dorpshuis, maar een open inloop is toch anders. Me Mekaer is een soort huiskamer waar iedereen gewoon binnen kan lopen en ‘mekaer’ kan ontmoeten.”

Waarom is dit een goed voorbeeld van inclusie?

“Me Mekaer is een fijne ontmoetingsplek waar iedereen welkom is. Jong of oud en ongeacht de culturele achtergrond. In Strijen woont een kleine Eritrese vluchtelingengemeenschap, maar ook mensen met een migratieachtergrond uit bijvoorbeeld Turkije. We krijgen een mix van bezoekers en het is mooi om te zien waar dit toe leidt. Door het organiseren van informatiebijeenkomsten en cursussen dragen we ook ons steentje bij aan de zelfredzaamheid van mensen. Ook dat is inclusie: ‘me mekaer’ zorgen we ervoor dat iedereen mee doet en kán doen. We worden hierin gesteund door partijen zoals Humanitas, Welzijn Hoeksche Waard, MEE, Zorgwaard en de lokale huisartsen.”

Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat:

“Me Mekaer is een inspirerend voorbeeld van gepassioneerde inwoners die hun krachten hebben gebundeld om deze huiskamer te starten, door, voor en met elkaar.

Het ontmoetingscentrum voorziet duidelijk in een behoefte aan ontmoeting en het delen van ervaringen met mede-dorpsbewoners.”

Wat hoop je ‘Me Mekaer’ te bereiken?

“Ik noemde al het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen. Kijken we heel specifiek naar de doelgroep ouderen of mensen met een beperking, dan hopen we dat zij met onze hulp zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.”

Wil je nog iets meegeven?

“Kijk eens om je heen waar de behoefte ligt, zeker in deze coronatijd. Niet alleen bij ouderen, maar ook bij de generaties hiervoor zijn nu allerlei vanzelfsprekendheden weggevallen. Blijf met elkaar in contact – uiteraard binnen de kaders van de coronamaatregelen – en wees alert op signalen van eenzaamheid of overbelasting. Bedenk wat jij kunt doen om te helpen. Wij zijn ook gewone burgers en hebben dit mooi ‘me mekaer’ bereikt. Sla ook de handen ineen in jouw buurt. Je kunt ons altijd bellen voor advies.”

Aan wie geef je het stokje door?

“Stichting De Overbrugging. Een mooi initiatief waarin vrijwilligers en professionals samenwerken aan het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen.”