Een Hoeksche Waard waarin iedereen erbij hoort en mee kan doen wordt gemaakt door Hoeksche Waarders. In deze maandelijkse column worden hun ‘inclusieve initiatieven’ uitgelicht. Elke maand geeft de initiatiefnemer het stokje door aan een andere partij. Dit keer is het de beurt aan LHBT Hoeksche Waard, een initiatief van 4 vrienden (Jelle, Jordi, Mari en Raymond) die zich inzetten voor gelijke behandeling van de LHBTI-gemeenschap.    

Wat houdt het initiatief in?

LHBTI staat voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen. Met LHBT Hoeksche Waard hebben we drie doelen. In de eerste plaats bouwen we aan een community, zodat er mooie nieuwe verbindingen ontstaan en mensen zich niet alleen voelen. Het tweede doel is inspraak in het politieke debat, zodat we ons ook op beleidsmatig niveau kunnen inzetten voor deze groep. Ten derde richten we ons op educatie. Het is belangrijk dat scholen aandacht besteden aan zaken als gender en (inter)seksualiteit. Dit zorgt voor inzicht en meer begrip en acceptatie.

Hoe en waarom is dit initiatief ontstaan?

We willen de LHBTI-gemeenschap meer zichtbaarheid geven in de Hoeksche Waard. We werden hierin gesterkt toen de nieuwe gemeente Hoeksche Waard de motie ‘Regenbooggemeente’ indiende en aannam. We hebben dit moment meteen aangegrepen om met de gemeente in gesprek te gaan.  

Waarom is dit een goed voorbeeld van inclusie?

We merken dat de doelgroep LHBTI (onbewust) toch vaak vergeten wordt. Ons initiatief geeft deze doelgroep meer zichtbaarheid en zet zich in voor meer acceptatie en een ‘welkom gevoel’. De community versterkt de onderlinge verbondenheid. Daarnaast zorgen we voor een stem op beleidsniveau, waarmee we de inclusiviteit vergroten.

Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat: 

“Als gemeente werken we aan een Hoeksche Waard waarin iedereen erbij hoort, zich veilig voelt en meedoet. Dat kan niet zonder de inzet van onze inwoners. Ik heb grote waardering voor de manier waarop LHBT Hoeksche Waard zich inzet voor de sociale acceptatie van de LHBTI-gemeenschap.”

Wat hopen jullie te bereiken?

Het klinkt misschien cliché, maar we hopen dat we niet meer nodig zijn. Dat het gewoon is dat kinderen op school vragen stellen over geaardheid en dat er beleidsmatig aandacht is voor het feit dat LHBTI’ers zich overal welkom voelen. Daarnaast willen we met de community een veilige, maar vooral ook gezellige plek bieden, waar ruimte is voor nieuwe verbindingen. 

Wil je de lezer nog iets meegeven? 

Sociale acceptatie is voor ons heel erg belangrijk. Het helpt ons als bedrijven en verenigingen expliciet aangeven dat ‘je mag zijn wie je bent’. Dat kan heel eenvoudig, door middel van bijvoorbeeld een regenboogsticker of regenboogvlag. Voor veel mensen lijkt dit nodeloos, maar als je twijfelt over je geaardheid of in de kast zit, dan is zo’n klein gebaar heel veel waard. Dit soort bedrijven en verenigingen krijgen bij ons een plekje op de roze kaart. Hoe voller de kaart, hoe beter, dus laat je vooral horen.  

Aan wie geef je het stokje door?  

Bakkie Troost. Zij zetten zich in voor onder andere vluchtelingen en eenzame mensen in de Hoeksche Waard. Ze gaan met een soort koffiefiets bij de mensen langs en bieden een luisterend oor en leggen waardevolle verbindingen.