Spring naar content

Programmaplan

Hier vindt u het implementatie en programmaplan Omgevingswet dat voor de fusie in 2019 door de vorige gemeentes werd vastgesteld in 2017. Het biedt de basis voor het huidige beleid van de gemeente ten aanzien van de Omgevingswet tot en met medio 2024.

In het plan leest u wat de houding van de gemeente is ten aanzien van samenwerking met ketenpartners, kerninstrumenten van de wet, digitalisering en veranderopgave die de wetswijzing met zich meeneemt.