Bij gemeente Hoeksche Waard zijn de verschillende teams verantwoordelijk voor hun inkopen. Inkoopmedewerkers bieden ondersteuning en geven advies bij inkoop- en aanbestedingstrajecten.

Hieronder vindt u de huidige inkoop en aanbestedingen.

Kunt u een bestand niet lezen? Bel dan telefoonnummer 14 0186 of stuur een e-mail naar info@gemeentehw.nl.

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning is gemeente Hoeksche Waard verantwoordelijk voor voldoende aanbod van Wmo-begeleiding voor haar inwoners.  De gemeente voert deze begeleiding niet zelf uit, maar contracteert aanbieders om deze Wmo-begeleiding aan inwoners te leveren. Tot Wmo-begeleiding behoren in de gemeente Hoeksche Waard de volgende maatwerkvoorzieningen:

  1. Individuele begeleiding;
  2. Begeleiding in groepsverband;
  3. Arbeidsmatige dagbesteding;
  4. Beschut wonen in een gemeenschap;
  5. Kortdurend Verblijf; en
  6. Het vervoer dat nodig is voor begeleiding in groepsverband, arbeidsmatige dagbesteding en kortdurend verblijf. 

Om overeenkomsten te kunnen sluiten met aanbieders die Wmo-begeleiding leveren aan inwoners, voert de gemeente inkoopprocedures uit. Gemeente Hoeksche Waard is bezig met de voorbereiding van twee nieuwe inkoopprocedures voor Wmo-begeleiding:

  1. Een open houseprocedure met een inspanningsgebaseerde PxQ-bekostiging. De publicatie van deze inkoopprocedure is gepland voor begin februari 2022. De contractperiode van de overeenkomsten die op basis van deze procedure worden gesloten, gaat in per 1 januari 2023; en
  2. Een dialooggerichte aanbesteding met een gebiedsgerichte bekostiging. De marktconsultaties die in het kader van deze procedure plaatsvinden, zijn tijdelijk gestopt in verband met de geldende coronamaatregelen. Dat betekent tevens dat de planning van deze inkoopprocedure doorschuift naar een nader te bepalen moment.

Daarnaast is sprake van een nog lopende contractperiode op basis van een open houseprocedure. Deze contractperiode loopt tot 1 januari 2023.

Hieronder vindt u meer formatie over de mogelijkheden om een overeenkomst met de gemeente te sluiten voor de levering van Wmo-begeleiding op basis van deze procedures.