Bij gemeente Hoeksche Waard zijn de verschillende teams verantwoordelijk voor hun inkopen. Inkoopmedewerkers bieden ondersteuning en geven advies bij inkoop- en aanbestedingstrajecten. Naast een goede kwaliteit en concurrerende prijs, vinden we het ook belangrijk dat lokale leveranciers mogelijkheden krijgen om voor de gemeente te werken. Voor sommige aanbestedingstrajecten is gemeente Hoeksche Waard echter ook gebonden aan (Europese) aanbestedingsregels.

Hieronder vindt u de aanbestedingskalender (uitsluitend Europese en nationale aanbestedingen) en de groslijstsystematiek voor het meervoudig onderhands aanbesteden van civiel technische opdrachten.

Kunt u een bestand niet lezen? Bel dan telefoonnummer 14 0186 of stuur een e-mail naar info@gemeentehw.nl.

Ieder kwartaal wordt het overzicht met geplande aanbestedingen op deze pagina ververst. Bekijk hier het actuele overzicht aanbestedingen.

Sinds 1 oktober 2023 werkt gemeente Hoeksche Waard met groslijsten voor de inkoop van civiel technische opdrachten. Hier kunt u lezen wat dit inhoudt en hoe het werkt.

Groslijstsystematiek

Om meervoudige onderhandse aanbestedingen zo transparant en objectief mogelijk te laten verlopen, maakt de gemeente voortaan gebruik van groslijsten. Wij werken hierin samen met de ondersteunende organisatie Qfact. Een groslijst is een lijst met per werkveld geïnteresseerde en geschikte bedrijven die voldoen aan vooraf opgestelde geschiktheidseisen, waaruit de gemeente kan selecteren. De bedrijven op de groslijsten hebben niet de zekerheid dat ze bij elke aanbesteding uitgenodigd worden.

De systematiek groslijsten is voorlopig alleen van toepassing op onze overheidsopdrachten zoals in onderstaand overzicht is aangegeven. Op dit moment kunt u zich als geïnteresseerde aanmelden voor de volgende vakgebieden/lijsten:

  1. Vrijvervalriolering: aanleg en onderhoud
  2. Elementenverharding: aanleg en onderhoud
  3. Asfalt: aanleg en groot onderhoud
  4. Betonverharding: aanleg en onderhoud
  5. Civiele kunstwerken: aanleg en onderhoud
  6. Beschoeiingen, duikers en kleine waterbouwkundige constructies: aanleg en onderhoud

Aanmelden

Als u geïnteresseerd bent om mee te dingen in opdrachten die van toepassing zijn op bovenstaande vakgebieden, kunt u dit laten weten via inkoop@gemeentehw.nl. U krijgt dan van ons een uitnodiging met daarin informatie over hoe u zich kunt aanmelden via de website van Qfact (voorheen EMVI-Prestatiemeting). Als u vragen heeft over het proces, aanmelden en registreren kunt u mailen naar helpdesk@qfact.nl. Tijdens kantooruren worden vragen normaal gesproken binnen 24 uur in behandeling genomen.

U kunt zich als ondernemer voor meerdere groslijsten aanmelden. Per groslijst moet u voldoen aan de gestelde eisen en de daarvoor benodigde bewijsstukken aanleveren, waaronder het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Dit document kunt u tijdens het aanmelden downloaden. Als u zich heeft aangemeld voor een groslijst, moet u zelf uw gegevens actueel houden.

Lees meer informatie over de toegepaste systematiek en gestelde eisen in het document Notitie selectiemethode.