CDA, Lokalen Hoeksche Waard, SGP en VVD hebben het hoofdlijnenakkoord 2022-2026 op 10 juni 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Het akkoord laat de richting en ambitie van de vierpartijencoalitie zien op 14 thema’s. Met het aanbieden van het hoofdlijnenakkoord is het formatieproces, onder leiding van formateur Jon Hermans-Vloedbeld, afgerond.

Hoofdlijnenakkoord

Het document dat de partijen samen hebben geschreven is een hoofdlijnenakkoord. Dit betekent dat de richting en ambitie in grote lijnen beschreven staat, maar niet in detail uitgewerkt is. Dit past bij het voornemen om deze bestuursperiode meer ruimte te geven aan de gemeenteraad en participatietrajecten met de samenleving. Het is de bedoeling dat beleidskeuzes en projecten in een vroeg stadium aan de gemeenteraad voorgelegd worden, zodat de raad kaders kan stellen en keuzes kan maken. Ook de wijze waarop de samenleving wordt betrokken is hier onderdeel van. 

Het college werkt het hoofdlijnenakkoord in de komende periode uit tot een uitvoeringsprogramma voor de komende 4 jaar. De gemeenteraad wordt gedurende dit proces betrokken, om keuzes – zoals op het gebied van prioritering – samen te kunnen maken.

Download of bekijk het hoofdlijnenakkoord hieronder:

Zie ook