Spring naar content

Vragen aan college B&W

Leden van de gemeenteraad kunnen schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders of aan de burgemeester. Dit zijn meestal vragen met een politiek-bestuurlijke lading.

Daarnaast kunnen raads- en burgerleden technische vragen stellen om meer informatie te verkrijgen over een bepaald onderwerp.

De raadsleden kunnen de antwoorden van het college of de burgemeester betrekken bij hun meningsvorming over raadsvoorstellen die tijdens het BOB vergadermodel aan de orde komen.

Verder kunnen raadsleden tijdens het vragenhalfuur in de besluitvormende raadsvergaderingen actuele politieke vragen stellen.