Spring naar content

Motie

Een motie is een formeel middel waarmee een raadslid een discussiepunt voor kan leggen aan de raadsvergadering. De gemeenteraad beslist of een motie wel of niet wordt aangenomen. Alle leden van de gemeenteraad kunnen een motie indienen.