Spring naar content

Interpellatie

De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college het beleid goed uitvoert.

Om zijn controlerende taak goed te kunnen uitoefenen, beschikt de gemeenteraad over een aantal middelen. Een van die middelen is de mogelijkheid om inlichtingen van het college te vragen. Dat heet interpelleren.

Met een interpellatie kan een raadslid inlichtingen van het college of de burgemeester vragen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Eventueel kan via een motie een uitspraak van de raad worden verkregen. Een interpellatie gaat dus verder dan het stellen van mondelinge vragen.

Procedure

  • Over verzoeken die ten minste 48 uur voor aanvang van een raadsvergadering zijn ingediend of in naar het oordeel van de voorzitter spoedeisende gevallen, wordt tijdens de eerstvolgende raadsvergadering gestemd. In andere gevallen tijdens de daaropvolgende raadsvergadering;
  • Over het onderwerp mogen niet eerder schriftelijke vragen zijn gesteld die nog binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoord moeten worden.