Adviescommissie Beeldende Kunst

De Adviescommissie Beeldende Kunst geeft gevraagd en ongevraagd advies op het terrein van beeldende hedendaagse kunst. Dit betreft advies over het plaatsen en onderhouden van kunstwerken, signaleren van landelijke en regionale ontwikkelingen in kunst en cultuur en deze vertalen naar de Hoeksche Waard. De Adviescommissie vergadert minimaal 2 en maximaal 6 keer per jaar volgens een jaarlijks vastgesteld vergaderschema. Iedereen is welkom om deel te nemen aan de vergadering en mee te luisteren. Want kunst en cultuur is van en voor iedereen!

Contact met de adviescommissie

Als u de vergadering wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar penl@gemeentehw.nl.