Adviescommissie Beeldende Kunst

De Adviescommissie Beeldende Kunst geeft gevraagd en ongevraagd advies op het terrein van hedendaagse beeldende kunst in de openbare ruimte. Dit betreft advies over het plaatsen en onderhouden van die kunstwerken en advies over het beheer van de gemeentelijke collectie.  Daarnaast signaleert de commissie landelijke en regionale ontwikkelingen in kunst en cultuur om deze te vertalen naar de Hoeksche Waard.

Vergadering

De Adviescommissie vergadert minimaal 2 en maximaal 6 keer per jaar volgens een jaarlijks vastgesteld vergaderschema. Iedereen is welkom om deel te nemen aan de vergadering en mee te luisteren. Ook is er ruimte om initiatieven door inwoners van de Hoeksche Waard te bespreken en van een advies te voorzien. Kunst en cultuur is van en voor iedereen!

Als u de vergadering wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar penl@gemeentehw.nl.

Leden adviescommissie Beeldende Kunst

De leden bezitten een brede kennis en expertise op verschillende vakgebieden: kunst, cultuurhistorie, erfgoed, ruimtelijke ordening, recht en bestuurskunde.

  • Ada Overwater, voorzitter
  • Addie Streefkerk–Wegman, lid
  • Hans Jansen Manenschijn, lid
  • Jetske de Boer, lid

Meer informatie?

Neem dan contact op met Mandy Schiks, ambtelijk secretaris. Mail hiervoor naar penl@gemeentehw.nl of bel naar 088 – 647 1117.