Beleidsregels laden elektrische voertuigen met eigen kabel

Doel beleidsregels

Inwoners in het bezit van een elektrisch voertuig, die stroom uit de eigen zonnepanelen willen gebruiken voor het laden van hun elektrische voertuig en niet beschikken over parkeermogelijkheden op eigen terrein, faciliteren met een kabelgoot.  

 • Een inwoner die in het bezit is van eigen zonnepanelen kan een via de stoep, middels een kabelgoot, een elektrisch voertuig laden indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • De parkeerplaats grenst (evenwijdig of loodrecht) direct aan de stoep waarachter de woning van de aanvrager gesitueerd is, 
  • De kabelgoot steekt geen weg, groenvoorziening of fietspad over. De kabelgoot steekt alleen de stoep over.
  • Het oplaadpunt staat of hangt op eigen terrein,
  • De aanvrager heeft een woning met zonnepanelen,
  • De aanvrager heeft een woning zonder oprit,
  • De aanvrager doet hiervan melding bij de gemeente.
 • De gemeente bekijkt de meldingen en behoudt zich het recht voor deze af te wijzen indien bijvoorbeeld de te overbruggen afstand te groot is, de veiligheid niet gegarandeerd kan worden of de goot niet passend wordt geacht in de lokale situatie. 
 • De kabelgoot wordt aangelegd door een door gemeente goedgekeurde aannemer. De aanvrager neemt zelf contact op met de aannemer voor de werkzaamheden. De kosten zijn voor de aanvrager,
 • De kabelgoottegels zijn en blijven eigendom van gemeente Hoeksche Waard, 
 • Het onderhoud (schoonhouden en drooghouden van de kabelgoot) gebeurt door aanvrager, 
 • Wanneer een kabelgoot dermate beschadigd is dat veilig gebruik niet (meer) mogelijk is meldt gebruiker dit bij de gemeente. Als een nieuwe goot nodig blijkt zijn de kosten voor vervanging voor rekening aanvrager, 
 • Laden via de stoep mag alleen plaatsvinden met gebruik van de voorgeschreven middelen (kabelgoot), 
 • Matten waaronder een oplaadkabel loopt worden niet toegepast in de openbare ruimte omdat dit in strijd is met de gemeentelijke APV, artikel 2:10 en artikel 2:15. Daarnaast bemoeilijkt dit werkzaamheden zoals onkruidbestrijding op verharding en levert het mogelijk problemen op voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor minder validen.
 • Er mag slechts gebruik gemaakt worden van 1 aaneengesloten, officiĆ«le laadkabel (dus geen verlengsnoeren) in de openbare ruimte, 
 • De overlengte van de kabel bevindt zich op eigen terrein, 
 • Kabels zijn eigendom van gebruiker, deze is zelf verantwoordelijk voor veiligheid en veilig gebruik hiervan, 
 • Het parkeervak waar geladen mag worden met eigen kabel blijft openbaar, het vak is dus door iedereen te gebruiken en niet gereserveerd voor de aanvrager. De kabelgoot kan dus door meerdere personen gebruikt worden om een elektrisch voertuig op te laden,
 • De kabels mogen alleen aanwezig zijn tijdens het laden van het voertuig, als het voertuig opgeladen is moeten deze direct verwijderd worden,
 • Het gebruik van de goot is slechts toegestaan voor persoonlijk gebruik en niet met het oogmerk om derden tegen betaling te faciliteren, 
 • In beginsel worden geen extra parkeerplaatsen gerealiseerd in de openbare ruimte om het gebruik van de goot te optimaliseren. 
 • De kabelgoot wordt door de aanvrager aangeschaft en aangelegd op zijn kosten;
 • De kabelgoot en aannemer moeten door de gemeente zijn goedgekeurd; 
 • De kosten voor de realisatie van de kabelgoot is afhankelijk van de te overbruggen lengte en zal door de aannemer worden geoffreerd en gefactureerd aan de aanvrager;
 • Aanpassingen aan de infrastructuur om de kabelgoot te realiseren komen voor rekening van de aanvrager.