Terug naar het overzicht

Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid laat zich inspireren door Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ging vanmorgen bij de Hoeksche Hoeve in ’s-Gravendeel in gesprek met een afvaardiging van het gemeentebestuur en lokale ondernemers. Doel van het bezoek was het ophalen van informatie en uitwisselen van kennis voor diverse adviestrajecten van de WRR. De WRR adviseert de regering gevraagd en ongevraagd over belangrijke maatschappelijke onderwerpen. Tijdens het werkbezoek werd gesproken over innovatieve landbouwoplossingen in relatie tot de energietransitie. Daarnaast werd gesproken over de ervaringen en uitdagingen van een herindelingsgemeente.

Speciale – en lokale bekende – gast was Gert-Jan Buitendijk. De inwoner van Strijen is secretaris-generaal bij het ministerie van Algemene Zaken. Van 1998 tot eind 2006 was hij naast zijn werk op het ministerie van Financiën locoburgemeester/wethouder in de gemeente Strijen.

Trots en kennis meer overbrengen

Vanwege corona was dit het eerste werkbezoek voor de WRR in ruim 2 jaar tijd. Burgemeester Aptroot is trots dat de WRR de Hoeksche Waard hiervoor heeft uitgekozen: “De Hoeksche Waard is koploper op het gebied van innovatieve landbouw en onze ondernemers beschikken over een schat aan informatie. Hoewel het in onze aard zit om hier bescheiden over te zijn, dragen we dit nu steeds meer uit. Bijvoorbeeld met initiatieven zoals het foodlab. Het is mooi om te ervaren dat de WRR dat erkent en onze inbreng op deze onderdelen belangrijk vindt. We hebben veel kennis en ervaringen met elkaar uitgewisseld en weten elkaar vanaf nu te vinden.”

Lokale kennis delen

Het uitgebreide programma startte met een rondleiding van Henk Scheele, die samen met zakenpartner René de Zeeuw eigenaar is van de Hoeksche Hoeve. Hij liet zien hoe het productieproces van Hoeksche Chips eruitziet en hoe het restafval wordt hergebruikt voor andere producten. Vervolgens deelde agrariër Mellany Klompe haar kennis over het concept Fabulous Farmers en vertelde hoe de overheid de ervaringen uit de landbouwsector beter kan benutten. Daarna verzorgden Nico de Pijper (directeur-bestuurder van Zorgwaard) en wethouder Paul Boogaard een presentatie over hun ervaringen met de gemeentelijke herindeling. Over beide thema’s werd uitgebreid gediscussieerd.  

Adviesorgaan voor regering en parlement

De WRR heeft tot taak om de regering en het parlement wetenschappelijk en onafhankelijk advies te geven over ontwikkelingen die de samenleving op de lange termijn kunnen beïnvloeden. De WRR wijst de regering op tegenstrijdigheden en verwachte knelpunten, formuleert probleemstellingen over grote beleidsvraagstukken en stelt beleidsalternatieven voor. Om te komen tot een goed werkprogramma legt de WRR zijn oor regelmatig te luisteren bij bewindslieden, beleidsmakers, politici, wetenschappers en het maatschappelijk veld.