Terug naar het overzicht

Wat besluit de gemeenteraad? Kijk dinsdagavond 12 december mee!

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat besluit de gemeenteraad Hoeksche Waard over het participatiebeleid bij de Omgevingswet? En over de Algemene Plaatselijke Verordening 2023? Kijk dinsdagavond 12 december mee vanaf de publieke tribune in het gemeentehuis Oud-Beijerland aan de W. van Vlietstraat 6. De vergadering begint om 19.30 uur. U kunt de vergadering ook live online volgen via www.gemeentehw.nl/live. Welkom!

Bestemmingsplan ‘s-Gravendeel West fase 1

Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ’s-Gravendeel West fase 1 vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk een nieuwe woonwijk te realiseren met 179 woningen ten westen van ’s-Gravendeel. Het gaat over 10 woningen voor sociale huur, 20 woningen voor middeldure huur, 20 woningen voor starters, 77 woningen voor de vrije koopsector, 30 twee-onder-één-kap koopwoningen en 22 vrijstaande koopwoningen. Op het bestemmingsplan zijn meerdere zienswijzen ingediend. Met een zienswijze kan een belanghebbende een formele reactie geven op een plan of besluit dat de gemeente wil nemen. De reactie op deze zienswijzen staat in de Nota beantwoording zienswijzen. Wat besluit de raad over dit bestemmingsplan?

Algemene subsidieverordening Hoeksche Waard 2023

Een subsidie is een financiële bijdrage voor een bepaalde doelgroep of een project van een overheidsorganisatie. De gemeente geeft ook subsidies, bijvoorbeeld om groepen mensen te helpen, bepaalde problemen op te lossen of om innovaties te stimuleren. In de subsidieverordening staan alle regels over het verstrekken en aanvragen van subsidies. Het college stelt de raad voor om deze verordening te wijzigen om het subsidieproces voor aanvragers en behandelaars te verbeteren. Zo stelt het college onder meer voor om niet meer te vragen naar financiële stukken bij de aanvraag van een structurele subsidie tot 10.000 euro. Wat besluit de raad over de subsidieverordening 2023?

Wat staat nog meer op de agenda

De complete agenda en stukken voor deze vergadering vindt u op onze website. Klik op datum 12 december 2023.