Terug naar het overzicht

Verwijdering grafbedekking begraafplaats Zuid-Beijerland

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Binnenkort verwijdert de gemeente grafbedekking (monumenten) van algemene graven op de begraafplaats in Zuid-Beijerland. Het gaat om algemene graven die inmiddels zijn verlopen. De nabestaanden zijn op de hoogte gesteld. Dit is een zogenaamde bovengrondse ruiming. Er worden geen stoffelijke resten opgegraven.

Vragen

Tijdens de werkzaamheden proberen wij de overlast voor bezoekers zoveel als mogelijk te beperken. Heeft u vragen? Neem dan contact met op met team Begraafplaatsadministratie. Dat kan tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 647 36 47.