Terug naar het overzicht

Veelgestelde vragen en klachten over ons maaibeleid

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het is ‘groeizaam’ weer. Dat betekent dat door het natte weer en de zonnige (en warmere) periodes tussendoor het groen hard groeit. Er komen in deze periode van het jaar dan ook veel vragen en klachten bij ons binnen. Vooral over het hoge gras in de buitenruimte. ‘Waarom staat het zo hoog?’ of ‘Wanneer wordt het gemaaid, want ik heb er last van?’ of ‘Ik vind het er onverzorgd uitzien’. De 9 meest gestelde vragen/ klachten en antwoorden daarop, hebben wij voor u op een rij gezet.

1. Waarom staat het gras in de gemeente zo hoog?

Door het natte weer en de zonnige periodes groeien het gras en de rest van de planten op het moment heel hard. Als het te nat is, rijden onze machines de ondergrond kapot. Daarom wachten we met maaien tot het droger is. Omdat de ene plek droger is dan de andere kan het zijn dat een plek een keer wordt overgeslagen of juist extra wordt gemaaid.

GeWild Groen
Een andere belangrijke reden is dat de gemeente sinds dit jaar op veel plekken minder en anders maait dan vroeger. Dit doen we om planten en dieren te helpen. We versterken zo de biodiversiteit (al het leven samen). Daardoor verandert het beeld van het openbaar groen zoals we dat gewend zijn. Het gras staat hoger en er groeien planten die wij vaak zien als onkruid, maar die nuttig zijn voor vlinders, bijen en andere diertjes. Hoe snel en op welke manier de natuur verandert en hoe het er precies uit gaat zien, weten we nog niet. We houden dit goed in de gaten. We sturen alleen bij als het gevaarlijk wordt voor bijvoorbeeld het verkeer, denk aan slecht (over)zicht op kruisingen. We maaien dus langs wegen, fiets- en voetpaden een strook kort. Ook houden we rekening met plekken die zijn bedoeld om te spelen. Kijk voor meer informatie op de GeWild Groen pagina op onze website.

2. Wanneer komt de gemeente maaien?

Natuurvriendelijk maaien doen we 2x keer per jaar. We doen dit eind juni en begin oktober. We zijn daarbij afhankelijk van het weer omdat onze machines de grond kapot maken als deze te nat is. Andere stukken maaien we ongeveer 26x per jaar tussen de maanden april en november. Ook daarvoor geldt dat we alleen maaien als de grond het toelaat.

3. Maait de gemeente in mijn buurt natuurvriendelijk?

Op dit moment beheren we het gras natuurvriendelijk op plekken waar dit kan. Op plekken die zijn aangewezen als speelplek, houden we het gras kort. Op de GeWild Groen pagina vindt u een kaartje met daarop een overzicht van de verschillende locaties.

4. Ik heb last van het hoge gras: er waait onkruid in mijn tuin / ik krijg hooikoorts. Wat kan ik doen?

Wij kunnen helaas niets doen aan allergieklachten door bijvoorbeeld pollen of aan zaadjes van (on)kruid die in uw tuin terechtkomen. Deze leggen vaak vele kilometers af door de wind. We beheren het groen zo dat het aantrekkelijk is voor de meeste inwoners en het de natuur en biodiversiteit helpt te versterken.

5. Er staan grasaren in de openbare ruimte. Kan de gemeente deze verwijderen?

Nee. Het is onmogelijk om deze grassen te bestrijden omdat ze zo verspreid voorkomen in de gemeente. De grasaren of kruipers kunnen problemen geven bij honden doordat ze scherpe zaden hebben die door de huid heen kunnen dringen. Laat uw hond daarom niet loslopen in hoge bermen. Als u uw hond toch loslaat, controleer uw hond dan goed. Grasaartjes die nog maar net aan de hond zitten, kunt u vaak nog makkelijk weghalen. Controleer extra goed rond de neus, de oren en de poten.

Minder aren door natuurvriendelijk maaien
Wist u trouwens dat grasaren groeien op voedselrijke bodems? Door het natuurvriendelijk maaien, verarmen we de bodem uiteindelijk en krijgen grasaren minder kans. Hondeneigenaren kunnen zelf meehelpen met het verarmen van de bodem door hondenpoep op te ruimen. Zo krijgen grasaren steeds minder kans!

6. Kunnen mijn kinderen nog wel spelen/voetballen?

Ja. We blijven speciaal daarvoor aangelegde speelplekken en trapveldjes maaien.

7. Komen er teken voor in hoog gras?

Teken komen overal in de natuur voor. Het meest in of rond bossen. Maar ze zitten ook in parken, in het gras, de hei en de duinen. Er komen de laatste jaren steeds meer teken voor in Nederland. Het is daarom belangrijk regelmatig uzelf, uw kinderen en dieren hierop te controleren. Meer informatie over teken en wat u hieraan kunt doen vindt u op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

8. Ik vind het hoge gras niet netjes. Kan ik dit melden zodat jullie alsnog gaan maaien?

Nee. We maaien zo vaak als in de planning staat en zodra het weer dat toelaat. Een klacht, melding of vraag om te komen maaien verandert daar niets aan. Dat geldt ook voor de stukken die we 2x jaar per jaar natuurvriendelijk maaien. Dit is zo vastgesteld door de gemeenteraad.

9. Mag ik hondenpoep in het hoge
gras laten liggen?

Nee. Dat mag nergens in de dorpen. Ook niet in lang gras. De gemeente handhaaft op plekken waar hondenpoep niet wordt opgeruimd. Hondeneigenaren kunnen daarvoor een boete krijgen.