Terug naar het overzicht

Veel waardering voor circulaire aanpak in de Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op vrijdag 9 december was gemeente Hoeksche Waard gastheer voor een werkbezoek van provincie Zuid-Holland voor wethouders van andere gemeenten uit de regio. Tijdens het werkbezoek in Boezem & Co in Oud-Beijerland stonden de aanwezigen stil bij de circulaire vraagstukken die voor alle gemeenten belangrijk zijn. Gemeente Hoeksche Waard maakte indruk met de aanpak rondom circulariteit.

Van elkaar leren

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Hiervoor is een verandering nodig waarbij er efficiënter met grondstoffen wordt omgegaan en er door hergebruik geen afval meer ontstaat. Wethouder Paul Boogaard (circulaire economie) heette zijn ambtsgenoten niet geheel toevallig welkom in Boezem & Co in Oud-Beijerland. In 2020 werd de multifunctionele accommodatie geopend. De bouw ervan werd door de architect zo veel mogelijk circulair gerealiseerd. Na een rondleiding gaven Dennis Happé en Erik Legerstee van het circulair ambachtscentrum een presentatie over de aanpak om de waarde van grondstoffen in de Hoeksche Waard volledig te benutten. Initiatiefnemer Dennis Happé is in opdracht van de gemeente tevens bezig met een educatieproject om op scholen in de Hoeksche Waard voorlichting te geven. Boogaard: “Het is fijn dat we met deze 2 projecten al concrete voorbeelden in onze gemeente hebben. En ook met ons circulaire stappenplan voor ondernemers en zwerfafvalbeleid geven we echt invulling aan onze ambities. Het is goed dat we in alle gemeenten ontdekken en uitproberen. Het is dan waardevol om van elkaar te kunnen leren.”

‘Samen Versnellen’

Provincie Zuid-Holland en verschillende gemeenten zoals de Hoeksche Waard werken samen aan de circulaire doelen. De provincie werkt met de strategie ‘Samen Versnellen’ waarbij ze inzetten op 5 actielijnen: aanjagen van netwerken en ketensamenwerking, kennis en innovatie ontwikkelen en delen, actualiseren van beleid en regelgeving, inrichting fysieke leefomgeving en inkoop en aanbesteding. Deze samenwerking heeft in de Hoeksche Waard dus al tot mooie resultaten geleid.