Terug naar het overzicht

Van fusiegemeente naar volwassen organisatie: onderzoeker presenteert rapport met aanbevelingen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De resultaten van het eerder dit jaar gestarte onderzoek naar de cultuur en samenwerking binnen de gemeente Hoeksche Waard zijn gepubliceerd. In een 36 pagina’s tellend rapport beschrijft onderzoeker Hans Andersson de fases en ontwikkelingen waar de herindelingsgemeente de afgelopen jaren door is gegaan. Hij schetst wat er goed is gegaan, maar ook wat beter kan. Daarnaast geeft hij aan welke aanbevelingen hij doet om te groeien van een jonge herindelingsgemeente naar een volwassen organisatie waar medewerkers professioneel en vakbekwaam kunnen werken binnen een veilige omgeving, zodat de gemeente een maximale bijdrage kan leveren aan het behalen van resultaten voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Opdrachtgever van het onderzoek is waarnemend burgemeester Aptroot. Al snel na zijn start als waarnemend burgemeester in maart 2022, constateerde hij dat de fusiegemeente op sommige terreinen de schaalsprong nog moet maken. Hij ontmoette in zijn eerste weken een kwalitatief goede organisatie, maar had ook zorgen en zag verbeterpunten op het gebied van cultuur en samenwerking. Mede door de met bestuurders en medewerkers gevoerde gesprekken besloot hij een onafhankelijk onderzoek in te stellen.

Burgemeester Aptroot: “In 2019 zijn 8 organisaties samengevoegd in 1 gemeente Hoeksche Waard. Vanaf het begin is er hard gewerkt om te bouwen aan de organisatie en de basis op orde te krijgen en te groeien naar een professionele, stabiele organisatie. Dat is altijd al lastig, met verschillende werkwijzen en organisatieculturen. Maar dit gebeurde ook nog eens in een uitdagende tijd. De coronacrisis, de vluchtelingenopvang, de oorlog in Oekraïne, wisselingen op college- en directieniveau en de druk op de arbeidsmarkt: er is veel van bestuurders en medewerkers gevraagd. Er is heel veel goed gegaan, maar logischerwijs zijn er ook dingen die voor verbetering vatbaar zijn. Er ligt nu een rapport met aanbevelingen waar we als bestuur en organisatie mee aan de slag kunnen. Daar ben ik blij mee, want het helpt ons om een nieuwe fase in te gaan en daarbij scherp te blijven op het belangrijkste doel: in verbinding met de omgeving zorgen dat we de juiste dingen doen voor de Hoeksche Waard.”

Vervolg

Aan het onderzoek werkten ongeveer 100 personen mee uit alle lagen van de gemeentelijke organisatie. Het college en directieteam gaan in samenspraak met de gemeenteraad aan de slag met een plan van aanpak om uitvoering te geven aan de aanbevelingen. Daar wordt ook inbreng van de organisatie bij gevraagd.