Terug naar het overzicht

Uitslag formele draagvlakmetingen BIZ Centrum Numansdorp en BIZ Centrum ’s-Gravendeel

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Sinds afgelopen week zijn 2 uitslagen van de draagvlakmetingen van de Bedrijven Investeringszones (BIZ) bekend. De draagvlakmetingen voor de BIZ Centrum Numansdorp en BIZ Centrum ‘s-Gravendeel zijn positief. Daarmee treden beide BIZzen met ingang van 1 januari 2023 in werking.

De Wet op de Bedrijven Investeringszone (BIZ) biedt ondernemers de mogelijkheid om te investeren in hun bedrijfsomgeving. Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een winkelcentrum of een bedrijventerrein. Eerder stemde de gemeenteraad al in met de verordening waarin uitvoeringsovereenkomsten waren opgenomen. Hierna volgde per locatie een draagvlakmeting om te toetsen of ondernemers in de BIZ daadwerkelijk bereid zijn om de BIZ-bijdrage te betalen.

De draagvlakmetingen onder de ondernemers voor beide centra vonden plaats in de periode van dinsdag 1 november tot en met dinsdag 15 november. Voor de beide BIZzen kwam uit de draagvlakmeting dat er voldoende steun is voor de BIZ en dat ondernemers bereid zijn de BIZ-bijdrage te betalen om de plannen te realiseren. Notaris Van Dorst-Dijkers uit Maasdam controleerde het verloop van de stemmingen en maakte het proces-verbaal. Hierdoor is bepaald dat de BIZ Centrum Numansdorp en BIZ Centrum ’s-Gravendeel met ingang van 1 januari 2023 in werking treden.

Er is sprake van voldoende draagvlak in Numansdorp omdat
• 63 van de 83 stemmen geldig zijn uitgebracht. Dat betekent dat 76% heeft gestemd. Hiermee is de minimale opkomst van 50% behaald;
• Van de 63 stemmen waren 51 voor (81%) het oprichten van de BIZ (voorwaarde is minimaal 67% voorstemmers).

Er is sprake van voldoende draagvlak in ’s-Gravendeel omdat
• 34 van de 40 stemmen geldig zijn uitgebracht. Dat betekent dat 85% heeft gestemd. Hiermee is de minimale opkomst van 50% behaald;
• Van de 34 stemmen waren 25 voor (74%) het oprichten van de BIZ (voorwaarde is minimaal 67% voorstemmers).