Terug naar het overzicht

Uitnodiging themabijeenkomsten ‘Streekverhalen’ en ‘Agrarische geschiedenis'

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard is bezig met het opstellen van een Cultuurhistorische Landschapsbiografie, oftewel het ‘levensverhaal’ van de Hoeksche Waard. Om het levensverhaal zo compleet mogelijk te maken gaan wij op maandag 13 en dinsdag 14 juni graag met inwoners in gesprek. Op maandag ligt de nadruk op streekverhalen en op dinsdag behandelen wij de agrarische geschiedenis van de Hoeksche Waard. Tijdens de bijeenkomst ‘Streekverhalen’ is het doel om zoveel mogelijk streekverhalen of veldnamen te verzamelen die een duidelijke verwijzing naar een historische gebeurtenis of het historische landschap bevatten. Zij vormen een mooie herinnering aan de geschiedenis van een gebied en helpen het besef voor deze historie te vergroten.

Stilstaan bij persoonlijke verhalen

De Hoeksche Waard wordt gekenmerkt door een zeer rijk agrarisch verleden, variërend van vlas- en suikerbietenteelt in de polders, grienden en biezen in de buitendijkse gebieden en fruitboomgaarden nabij de dorpen. Veel van deze activiteiten hebben tot recent nog plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst op dinsdagavond willen we uitgebreid stilstaan bij persoonlijke verhalen, hoe ging het er
aan toe en welke sporen zien we nu nog terug in het landschap?

Aanmelden voor de themabijeenkomsten

Beide themabijeenkomsten starten om 19.00 uur en vinden plaats in het Nationaal Landschap Centrum aan de Veerweg 1c in Numansdorp. De avond duurt tot ongeveer 21.15 uur. Er is slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar voor de themabijeenkomsten. Het is daarom noodzakelijk om u vooraf aan te melden door een e-mail te sturen aan ondersteuningomg@gemeentehw.nl. Bent u niet in de gelegenheid om de themabijeenkomst(en) bij te wonen, maar heeft u wel interessante verhalen of informatie die u ons zou willen meegeven? Neemt u dan gerust contact op met Erik van den Berg via e-mail vandenberg@cultuurland.com.