Terug naar het overzicht

U kunt vanaf vrijdag 26 mei reageren op plannen van landelijke energieprojecten met mogelijke routes door de Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vanaf vrijdag 26 mei tot en met donderdag 6 juli kunt u reageren op 2 van de 5 plannen van landelijke energieprojecten. Vanwege de centrale ligging tussen de haven van Rotterdam, (toekomstige) windparken op zee, hoogspanningsstations en industriegebieden meer landinwaarts zoals Moerdijk, ligt de Hoeksche Waard de komende jaren bij verschillende landelijke projecten voor het vernieuwen van het energiesysteem, binnen het zoekgebied. Deze projecten worden gecoördineerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Vanuit deze projecten is het mogelijk dat nieuwe (bovengrondse) hoogspanningsverbindingen en ondergrondse buisleidingen door een deel van de Hoeksche Waard gaan lopen. Of dat al bestaande netwerken worden uitgebreid.

Hieronder leest u meer over de projecten, waar u meer informatie kunt vinden en hoe u kunt reageren op deze plannen.

Delta Rhine Corridor

Op vrijdag 26 mei start de verkenningsfase van het landelijke energieproject Delta Rhine Corridor. U kunt vanaf vrijdag 26 mei tot en met donderdag 6 juli reageren op het Voornemen en voorstel voor participatie. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg – Krimpen aan den IJssel of Crayestein

Van het landelijke energieproject Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg – Krimpen aan den IJssel of Crayestein ligt van vrijdag 26 mei tot en met donderdag 6 juli de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of op de website van TenneT.

Hoe kunt u reageren?

Op deze plannen kunt u reageren. Hoe u kunt reageren, staat op de pagina van het betreffende energieproject op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Informatieavond landelijke energieprojecten

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseert op maandag 12 juni een informatieavond in Dorpshuis Streona in Strijen over een aantal landelijke energieprojecten. Tijdens deze avond geeft het ministerie uitleg over deze nationale energieprojecten en hoe er gereageerd kan worden op de plannen. U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur.

Tijdens de informatieavond op maandag 12 juni is er informatie over de projecten ‘Delta Rhine Corridor’, ‘Net op zee Nederwiek 3’, ‘Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg – Krimpen aan den Ijssel of Crayestein’, ‘Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland’ en het ‘Programma VAWOZ (Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee)’.

Andere projecten die binnenkort ter inzage komen

Net op zee Nederwiek 3

Ondergrondse stroomkabels en converterstations op zee en land voor energie vanuit windpark Nederwiek op de Noordzee. Vanaf vrijdag 2 juni ligt de concept-NRD 6 weken ter inzage. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en op de website van Net op zee.

Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland

Onderdeel van het landelijke waterstofnetwerk waarvoor deels gebruik wordt gemaakt van bestaande aardgasleidingen en deels nieuwe leidingen worden aangelegd. Het Voornemen en Participatievoorstel heeft ter inzage gelegen en de concept-NRD wordt eind 2023 verwacht. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en op de website van Hynetwork.

Programma VAWOZ

Het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) onderzoekt hoe en waar de energie vanuit nog te bouwen windparken op zee het beste aan land kan worden gebracht. Het Voornemen en Participatievoorstel heeft ter inzage gelegen en de concept-NRD wordt eind 2023 verwacht. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en op de website Wind op zee.

Belangen en mogelijke gevolgen voor Hoeksche Waard

Gemeente Hoeksche Waard volgt de ontwikkelingen binnen de verschillende landelijke projecten voor het vernieuwen van het energiesysteem nauwlettend. We kijken wat de belangen en mogelijke gevolgen zijn voor de Hoeksche Waard, het landschap en de plannen die de Hoeksche Waard zelf heeft. Deze brengen we onder de aandacht van EZK en betrokken netwerkbedrijven tijdens gesprekken en door te reageren op (formele) stukken. En we benadrukken dat het belangrijk is dat projecten in samenhang worden opgepakt, waarbij onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties goed worden betrokken en geïnformeerd. Voor alle projecten geldt dat de gemeente geen besluitvormende rol heeft.