Terug naar het overzicht

Tijdelijke crisisnoodopvang vluchtelingen opent in Oud-Beijerland

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Binnen enkele weken wordt een tijdelijke crisisnoodopvang geopend in het gebouw van sociaal-cultureel centrum De Lindenhoeve aan het Laningpad in Oud-Beijerland. Het gaat om opvang van maximaal 100 personen. Omwonenden, gebruikers van het gebouw en de gebouwen in de directe omgeving zijn deze week geïnformeerd over de crisisnoodopvang.

Burgemeester Aptroot: “Er is in ons land een crisis rond de opvang van vluchtelingen. Gezien het acute tekort aan opvangplekken heeft de Rijksoverheid alle veiligheidsregio’s nadrukkelijk opgedragen om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de crisis door het beschikbaar stellen van tijdelijke crisisnoodopvang. De burgemeesters in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ), waar de Hoeksche Waard onder valt, nemen op verzoek van de Rijksoverheid dan ook hun verantwoordelijkheid om te zorgen voor een tijdelijke humane eerste opvang en zijn daarmee ook solidair met andere gemeenten. In onze regio hebben de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht al een crisisnoodopvang geopend. Ons college heeft besloten ook in Hoeksche Waard een crisisnoodopvanglocatie aan de veiligheidsregio beschikbaar te stellen, en wel in De Lindenhoeve in Oud-Beijerland.”

Keuze voor locatie De Lindenhoeve

Voor de vestiging van een crisisnoodopvanglocatie is gekeken naar verschillende locaties. Belangrijkste voorwaarde daarbij, was dat het gebouw snel geschikt te maken is voor en in gebruik te nemen als noodopvanglocatie. Onderzocht is of leegstaande gebouwen die gemeentelijk eigendom zijn in aanmerking komen als crisisnoodopvang. Het gebouw De Lindenhoeve in Oud-Beijerland is geschikt om op korte termijn in te richten met de benodigde verblijfs- en slaapruimten en sanitaire voorzieningen. Meegewogen is dat het gebouw verschillende grotere en kleinere ruimten heeft en met enkele aanpassingen aan de brandveiligheidseisen kan voldoen.

Ervaring met opvang

“De Hoeksche Waard heeft de afgelopen jaren op meerdere momenten laten zien dat we vluchtelingen op een goede manier op kunnen vangen. Ook het dorp Oud-Beijerland heeft ervaring met de opvang van vluchtelingen. In 2015 zijn 100 vluchtelingen uit voornamelijk Syrië opgevangen in sporthal De Boogerd. In de afgelopen periode heeft de Hoeksche Waard zich van de warme kant getoond met de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Piershil en Strijen en de opvanglocatie van het COA in ’s-Gravendeel. Er is vertrouwen dat ook de nieuwe tijdelijke bewoners van De Lindenhoeve op onze hulp kunnen rekenen”, aldus burgemeester Aptroot.

Mensen die zich vrijwillig in willen zetten om vluchtelingen in deze tijdelijke crisisnoodopvang te verwelkomen en op weg te helpen, zijn van harte welkom om zich daarvoor aan te melden.

Gebruikers en de buurt

Verschillende verenigingen maken momenteel gebruik van het sociaal-cultureel centrum of zijn in de directe omgeving gehuisvest. Met de gebruikers Studio on Stage en de muziekschool is overleg om te kijken of de verhuizing die voor hen op korte termijn al op de planning stond, iets naar voren kan worden geschoven. Het jongerencentrum Bij Frits en het pand van muziekvereniging De Bazuin blijven in gebruik zoals nu ook het geval is. De nabijgelegen scholen en de gebruikers van de gymzaal zijn inmiddels geïnformeerd over de plannen. Uitgangspunt is dat het gebruik van de gymzaal voortgezet kan worden.

Tijdelijke crisisnoodopvang

De vraag vanuit het Rijk is om crisisnoodopvang voor vluchtelingen te regelen voor de korte termijn. Uitgangspunt is dat deze opvang in Oud-Beijerland tot uiterlijk 31 december dit jaar beschikbaar zal zijn. De situatie kan zich voordoen dat het Rijk de gemeente verzoekt om de locatie langer open te houden. Als dit wordt gevraagd, dan neemt de gemeente daarover een nieuw besluit. Van automatische verlenging is geen sprake. Als dit zich voordoet, gaat de gemeente tijdig het gesprek met betrokkenen aan.

Meer informatie en op de hoogte blijven

Op onze webpagina crisisnoodopvang Oud-Beijerland wordt actuele informatie geplaatst over de crisisnoodopvang in Oud-Beijerland. Denk daarbij aan actueel nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en informatie over het aanmelden voor vrijwilligerswerk. Ook kan iedereen die op de hoogte wil blijven zich via deze pagina aanmelden voor een digitale nieuwsbrief.