Terug naar het overzicht

Start voorbereidende werkzaamheden rioolvervanging centrale as

Het riool onder de centrale as is aan vervanging toe. Het gaat om het riool vanaf Rijksstraatweg huisnummer 59 tot aan Burgemeester de Zeeuwstraat huisnummer 25. De start van de werkzaamheden staan gepland voor het eerste helft van 2025. We starten dan met het deel van het riool wat zich bevindt in de Rijksstraatweg. Op maandag 17 juni neemt de aannemer op diverse locaties monsters van grond en asfalt.

Onderzoeken en proefsleuven voor werkzaamheden centrale as

Op dit moment vinden er onderzoeken plaats om te kijken waar het nieuwe riool kan komen te liggen en waar huidige kabels en leidingen van diverse nutspartijen (water, gas en elektra) liggen. Deze onderzoekswerkzaamheden bestaan uit onder andere het graven van profielen in de weg en het doen van bodemonderzoek. Aannemer Gebroeders van der Graaf voert deze werkzaamheden namens de gemeente uit.

Op maandag 17 juni nemen zij op diverse locaties monsters van grond en asfalt. Dit kan kort enige hinder geven. Nadat de resultaten van de grondonderzoeken bekend zijn gaat de aannemer in de periode van 13 tot en met 30 augustus 21 proefsleuven graven. Tijdens het graven van deze proefsleuven kunnen de direct omwonenden van deze locaties hinder ondervinden. Dit kan variëren van een opgebroken trottoir, het niet kunnen parkeren voor de deur of een wegversmalling.

De aannemer komt voor de werkzaamheden bij de bewoners langs om hen te informeren.

Als bepaald is waar het nieuwe riool kan komen te liggen en welke nutspartijen ook werkzaamheden gepland hebben, maken we een ontwerp van de ondergrondse infra. Daarna kunnen we starten met de aanbesteding om te komen tot een partij die de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Herinrichting centrale as

Voor de bovengrondse werkzaamheden, de herinrichting van de centrale as is budget aangevraagd bij de gemeenteraad. Zodra dit budget beschikbaar is, starten wij met voorbereidende werkzaamheden zoals een ontwerp.