Terug naar het overzicht

Start uitvoering Integraal Actieplan Horeca

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het college van B&W heeft begin maart het Actieplan Horeca vastgesteld. Sindsdien is gemeente Hoeksche Waard, in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland/Hoeksche Waard en de experts van maatwerkhulpplatform Hoeksche Waard Helpt (HW Helpt), van start gegaan met de uitvoering van het Integraal Actieplan Horeca.

Het Integraal Actieplan Horeca richt zich op maatwerkhulp en ondersteuning aan horecaondernemers voor de korte, middellange en lange termijn. Het loopt langs 4 actielijnen, waaronder: het faciliteren van horecaondernemers bij hun individuele hulpvraag en het inzetten op integraal horecabeleid, inclusief de aanpak van terrasuitbreiding en paracommerciële activiteiten.

Vervolg

De afgelopen tijd is keihard samengewerkt aan de totstandkoming van het Integraal Actieplan. Sinds medio maart wordt aan de eerste actielijn (ondernemers faciliteren bij hun individuele hulpvraag) invulling gegeven. Gemeente Hoeksche Waard benadert sindsdien ondernemers proactief voor oriënterende maatwerkgesprekken, gericht op hun persoonlijke situatie. Hiernaast start de gemeente per medio/eind maart ook het aanvraagproces voor de tijdelijke zomerterrassen op. Meer informatie over terrassen is hier te lezen.

Integraal Actieplan Horeca

Het Integraal Actieplan Horeca is in samenwerking met de werkgroep Koninklijke Horeca Nederland/Hoeksche Waard opgesteld. Het heeft tot doel de horecavoorzieningen in de Hoeksche Waard te behouden en daarmee de vitaliteit en aantrekkelijkheid van het eiland te waarborgen. De middellange/langetermijnpijlers uit het Integraal Actieplan zijn onderdeel van de sociaaleconomische herstelagenda die momenteel in ontwikkeling is. Deze agenda richt zich op herstel en ontwikkeling van de economie en de brede welvaart in de Hoeksche Waard.