Terug naar het overzicht

Stand van zaken Korteweg

Afgelopen juni heeft de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta het benodigde geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van de Korteweg. Het waterschap is nu bezig met de voorbereiding om te kunnen starten met de werkzaamheden voor een verbeterde Korteweg.

De gemeenteraad van Hoeksche Waard en de Verenigde Vergadering van het waterschap kozen in december 2021 een variant als tracé. Deze variant heeft een vrijliggend fietspad aan de zuidkant van de Korteweg en delen van de Middelsluissedijk WZ en Schoutsdijk. De ligging van de wegen blijft hetzelfde. De Korteweg wordt ingericht volgens de regels ‘duurzaam veilig’. Dit houdt in dat de weg breder wordt. Daarnaast verbeteren we de bochten. Hier komt meer ruimte voor in- en uitvoegend verkeer. Dit zorgt voor een veilige en soepele afwikkeling van het verkeer. Ook komt er meer ruimte voor een veilige oversteek van de fietsers. Al deze maatregelen bij elkaar zorgen voor een betere doorstroming en verbetering van de verkeersveiligheid.

Het waterschap is bezig met de benodigde grondaankoop en de omgevingsplanprocedure. Tegelijkertijd  worden ook de ontwerpen verder uitgewerkt. De Verenigde Vergadering stelde extra budget beschikbaar om één oever van de hoofdwatergang langs de Korteweg als natuurvriendelijke oever aan te leggen. Hierbij wordt onderzocht of en hoe de mooie beeldbepalende wilgenrij langs de zuidkant behouden kan blijven. Dit wordt verder uitgewerkt met de (natuur)verenigingen en de omwonenden.

Het project wordt naar verwachting eind 2025 opgeleverd.