Terug naar het overzicht

Raad roept college op om passend te reageren op zorgen agrariërs

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gisteravond heeft de raad – in zijn laatste raadsvergadering voor het zomerreces – uitgebreid gesproken over de stikstofaanpak van het Rijk en de gevolgen voor de agrariërs in de Hoeksche Waard. De raad deelde de zorg van de agrariërs en nam hierover een motie aan.

Samen schouders onder stikstofaanpak

De raad stemde in meerderheid in met de motie ‘Samen schouders onder stikstofaanpak’. Daarin wordt het college verzocht om de grote zorgen, die er leven binnen de agrarische sector, te onderkennen en daar passend op te reageren. De raad vraagt aan het college om in overleggen met andere overheden erop toe te zien dat agrarische ondernemers geholpen worden om zelf te komen tot maatwerkoplossingen. En daarbij gebruik te maken van de samenwerkingskracht van de Zuid-Hollandse Eilanden.

Kjell Noordzij neemt afscheid

Kjell Noordzij was in de vorige raadsperiode burgerlid voor GroenLinks en sinds maart van dit jaar weer burgerlid. Doordat hij zijn werk niet meer kon combineren met zijn inzet voor de raad van Hoeksche Waard, heeft hij besloten een stapje terug te doen in de politiek.

Koninklijke Onderscheiding voor wethouder Van der Wulp

Voormalig raadslid Adriaan van der Wulp heeft gisteren tijdens de raadsvergadering uit handen van burgemeester Aptroot de versierselen ontvangen die horen bij de onderscheiding tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Adriaan van der Wulp kreeg deze onderscheiding omdat hij zich onder andere al 20 jaar heeft ingezet als raadslid voor de SGP in de Hoeksche Waard. Op 9 juni 2022 is hij benoemd tot wethouder in het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders.

Moties vreemd aan de orde van de agenda

Verschillende fracties dienden gezamenlijk 5 moties ‘vreemd aan de orde van de agenda’ in. Dit zijn verzoeken aan het college over actuele onderwerpen. De moties gingen over de kosten huishoudelijke hulp WMO, het verzoek om ouders met een uitkering pas te korten als inwonende kinderen 27 jaar worden (Ontheffing kostendelersnorm), het toeristische veerpontje op het Haringvliet, Duurzaam bouwen en over de stikstofaanpak.  

De motie Ontheffing kostendelersnorm werd verworpen. De motie over Duurzaam bouwen werd ingetrokken na een toezegging van de wethouder dat hij bij bestemmingsplannen voor nieuwbouwprojecten zal vermelden of dit project energieneutraal, circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief wordt. Ook de motie over de tarifering van huishoudelijke hulp is ingetrokken. De wethouder gaf aan dat er op dit moment een onderzoek loopt naar de bekostiging van huishoudelijke hulp en de resultaten met de raad te delen.

Kan het pontje Haringvliet blijven varen?

Het toeristische pontje over het Haringvliet vaart niet meer. De raad vraagt het college om met spoed één of enkele vaardiensten te benaderen, die in ieder geval voor gemeente Hoeksche Waard, gedurende de zomervakantieperiode, het pontje toch in de vaart zouden kunnen houden.

Vergadering terugkijken?

Dit kan via de website van de gemeenteraad.