Terug naar het overzicht

Raad geeft groen licht voor plan Stichting Windwaarde

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De gemeenteraad van Hoeksche Waard is dinsdag 25 januari akkoord gegaan met een plan om Strijensas en de Mariapolder duurzamer te maken en de leefbaarheid te vergroten. Het geld komt uit fondsen die gekoppeld zijn aan Windpark Oude Mol. 

Het plan was één van de 10 voorstellen waar de raad gisteravond een besluit over heeft genomen. De raad stemde onder meer in met de Afvalstoffenverordening 2022, Bestemmingsplan uitkoop woningen onder hoogspanningstracé en de participatievisie.

Brede instemming voor plan besteding gelden fondsen Windpark Oude Mol

Stichting Windwaarde heeft een plan gemaakt om het geld uit de fondsen van Windpark Oude Mol te besteden aan een duurzamere en leefbaardere Strijensas en Mariapolder. De 6 windmolens van windpark Oude Mol in Strijensas worden vervangen door 4 grotere windmolens. Daarbij is afgesproken dat de ontwikkelaar compensatiegeld betaalt om Strijensas en de Mariapolder duurzamer te maken en de leefbaarheid te vergroten. Hoe dat te doen, staat in het plan van de Stichting. De raad stemde unaniem voor het plan.

Raad krijgt informatie per kwartaal over jeugdzorg

De Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid heeft meer geld nodig voor Jeugdhulp, veilig thuis en jeugdgezondheidszorg. Met ruime meerderheid heeft de raad een amendement aangenomen, waarin de raad de Dienst vraagt om per kwartaal gegevens te sturen over jeugdhulp en veilig thuis, zodat de raad beter dan nu geval is, kan controleren en zo nodig bijsturen.

Raad vraagt aandacht voor kosten frisse scholen

Goede ventilatie op scholen is belangrijk, zeker in dit coronatijdperk. Scholen zijn verplicht om te voldoen aan de nieuwe landelijke eis Frisse Scholen B. De landelijke overheid draagt 30% van de kosten bij. Hoe kunnen de scholen dan de overige kosten dragen? De raad heeft een motie aangenomen waarin hij de wethouder vraagt om samen met de scholen te kijken, hoe zij kunnen gaan voldoen aan de wettelijke vereisten voor een goed ventilatiesysteem.

Raad wil erkenning en bescherming wilde damherten Hoeksche Waard

Uit de Hoeksche Waardse samenleving klinkt een grote roep om de damherten in de Hoeksche Waard te beschermen. Ook is er steeds meer maatschappelijke weerstand tegen het doodschieten van dieren. De provincie is verantwoordelijk voor het wildbeheer. De raad vraagt het college dan ook om bij de provincie de damhertenpopulatie in de Hoeksche Waard te erkennen als wilde populatie, zodat een leefgebied, maatregelen voor populatiebeheer en een regeling voor schadevergoeding vastgesteld kunnen worden. Ook wil de raad dat het college aandringt bij de provincie op diervriendelijke alternatieven van populatiebeheer. 

Wilt u de besluitvormende raadsvergadering terugkijken? Dit kan via de website van gemeente Hoeksche Waard.