Terug naar het overzicht

Portefeuilleverdeling nieuwe college Hoeksche Waard bekend

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De portefeuilleverdeling voor het beoogde nieuwe college van de Hoeksche Waard is bekend. Omdat er eerder deze maand al voldoende vertrouwen was in een succesvolle formatie, lieten de partijen al weten dat het nieuwe college wat hen betreft – net als in de afgelopen periode – 5 wethouders telt. De kandidaten die zij naar voren schoven zijn Paul Boogaard en Joanne Blaak-van de Lagemaat (CDA), Harry van Waveren (Lokalen Hoeksche Waard), Adriaan van der Wulp (SGP) en Robin Heij (VVD). Inmiddels is de screening van de wethouderskandidaten achter de rug en zijn er afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling van het nieuwe college. De wethouders worden op 9 juni tijdens een openbare bijeenkomst benoemd en geïnstalleerd en kunnen vervolgens aan de slag.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling moet vastgesteld worden in de eerste collegevergadering. In grote lijnen zullen de taken binnen het nieuwe college als volgt verdeeld zijn:

Boogaard (CDA) wordt verantwoordelijk voor economische zaken, sociale zaken, landbouw en sport. Van Waveren (Lokalen Hoeksche Waard) gaat aan de slag met mobiliteit, openbare ruimte, duurzaamheid, cultuur en erfgoed. Van der Wulp (SGP) wordt verantwoordelijk voor financiën, ruimtelijke ordening, vastgoed en onderwijs. Heij (VVD) gaat aan de slag met wonen, dienstverlening, informatiemanagement en afvalbeleid. Blaak (CDA) behoudt de portefeuilles Wmo, volksgezondheid, jeugdhulp en welzijn. Burgemeester Aptroot is naast de wettelijke taken die bij het burgemeestersambt horen (zoals veiligheid, handhaving en samenwerking met andere overheden) ook verantwoordelijk voor de portefeuille personeel & organisatie.

Bespreking concept-akkoord

Op dinsdag 7 juni vindt er een gesprek met de raadsfracties plaats over het concept hoofdlijnenakkoord. Woensdag 1 juni wordt het document beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website. De partijen hebben tijdens de vergadering de gelegenheid om vragen te stellen of inbreng te leveren. Dit is een openbare bijeenkomst, die ook online via de website van de gemeente wordt uitgezonden. Na de gespreksavond worden de definitieve teksten van het akkoord geformuleerd. Vervolgens wordt het definitieve akkoord gepubliceerd op de gemeentelijke website en aangeboden aan de gemeenteraad.