Terug naar het overzicht

Oproep: ervaringsdeskundigen gezocht m.b.t. kansarmoede bij kinderen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het programma ‘It takes a village to raise a child’ zet zich o.a. in om kansarmoede bij kinderen en jongeren te voorkomen en te verminderen. Kinderen die opgroeien in een gezin met geldproblemen, hebben minder kansen dan kinderen die opgroeien in rijkere gezinnen. Dat wil ‘It Takes a Village’ veranderen. Deze verandering is echter niet mogelijk zonder de mensen die hier ervaring mee hebben hierbij te betrekken. Daarom zoekt het programma mensen die te maken hebben (gehad) met kansarmoede door geldproblemen en hierover in gesprek willen gaan.

Herkent u zich in één van de volgende groepen? Meld u dan aan voor een vertrouwelijk gesprek via de telefoon, Zoom, of Teams:

  • Kinderen en jongeren die nu te maken hebben met kansarmoede
  • (Jong-) volwassenen die in hun jeugd te maken hadden met kansarmoede
  • Professionals en vrijwilligers die regelmatig kansarmoede bij kinderen of jongeren zien

De informatie die u geeft, wordt gebruikt om een (beter) beeld te krijgen van de situatie. Zo kan ‘It takes a village’ een plan maken over hoe kansarmoede bij kinderen en jongeren het beste verminderd en voorkomen kan worden.  

Wat is kansarmoede?

Kansarmoede is een vorm van sociale of economische achterstand op verschillende terreinen waaronder onderwijs, welzijn, gezondheid, vrijetijdsbesteding en politieke participatie. De oorzaak van deze achterstand ligt in een slechte financiële situatie van mensen ten opzichte van mensen met een hoger inkomen. Binnen ‘It takes a village to raise a child’ werken verschillende partijen samen om kansarmoede bij kinderen aan te pakken. Doel is dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen, ook als het opgroeit in een gezin waar minder geld te besteden is. Op deze website vindt u meer informatie. Ook kunt u hier terecht voor praktische tips, activiteiten en ideeën.