Terug naar het overzicht

Onderzoek naar duurzame huisvesting gemeente

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard heeft een bureau opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Daarbij wordt gekeken naar allerlei verschillende zaken die meespelen om deze huisvesting ook voor de toekomst geschikt te maken. Alle mogelijkheden staan op dit moment nog open. Wel is duidelijk dat de gemeentewerf in Mijnsheerenland en de Sociale Werkvoorziening HWwerkt! in Oud-Beijerland in gebruik blijven.

Bij de samenvoeging van de 5 voormalige gemeenten in de Hoeksche Waard is in 2019 gekozen voor het voorlopig in stand houden van 2 locaties voor de ambtelijke en bestuurlijke huisvesting: de gemeentehuizen in Maasdam en Oud-Beijerland. Nu de nieuwe gemeente niet meer zo heel nieuw is, wordt gekeken naar wat de beste definitieve huisvesting voor gemeente Hoeksche Waard is. Verschillende zaken spelen daarbij een rol. Het is immers belangrijk dat er nu een keuze wordt gemaakt voor huisvesting die voorlopig ook echt passend blijft en dus gericht op de toekomst. Heel belangrijk is dus bijvoorbeeld duurzaamheid. Maar ook de toename van het inwoneraantal van de gemeente, kosten en eisen en wensen als een fijne trouwzaal, een goed functionerende raadzaal en goede werkplekken voor medewerkers worden in dit onderzoek meegenomen. In coronatijd is digitaal werken meer gebruikelijk geworden. De verandering in werken, met meer hybride werkvormen, vraagt ook om andere inrichting van werkplekken.

Wethouder Robin Heij: “Allerlei mogelijkheden worden onderzocht. Gekeken wordt naar duurzaamheid, de wensen en eisen die we hebben en uiteraard naar wat het kost. Ook is aan medewerkers, gemeenteraadsleden en collegeleden gevraagd wat zij op de werkplek nodig hebben om hun dagelijks werk op een goede manier te kunnen doen. Alle mogelijkheden staan op dit moment nog open; huisvesting in één gebouw (gemeentehuis in Maasdam of in Oud-Beijerland), nieuwbouw, verbouwing van een ander gebouw of aanpassingen aan de huidige gebouwen. Een eerste verkenning van de mogelijkheden verwachten we over een paar maanden. Pas daarna kijken we verder. Maar belangrijk uitgangspunt is dat onze medewerkers hun werk voor onze inwoners van de Hoeksche Waard zo goed mogelijk kunnen doen. Want onze dienstverlening aan de inwoners staat altijd voorop.”