Terug naar het overzicht

Numansdorp krijgt groot zwembad op multisportcomplex

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op 8 maart 2022 besloot de raad van de gemeente Hoeksche Waard om nieuw zwembad aan de Meestooflaan in Numansdorp te ontwikkelen en hiervoor geld beschikbaar te stellen. Numansdorp krijgt nu een zwembad met een groot instructiebassin, 6-baanswedstrijdbad en peuterbad. Ook komt er in het zwembad een tribune en verenigingsruimten. Daarnaast krijgen de huidige gebruikers van het sportcomplex moderne faciliteiten.

Niet alleen de zwemmers in de Numansdorp en de Hoeksche Waard gaan erop vooruit, er is ook gekeken naar de wensen van de huidige verenigingen. Er komt een nieuw clubgebouw voor de ijs- en skeelervereniging en de hengelsportvereniging, een 250 meter verharde skeeler- en ijsbaan, een verdubbeling van het aantal beachsportvelden en een tribune met berging voor Beachsport HW. Op deze manier ontstaat er een sterk multisportcomplex waar veel inwoners profijt van hebben. Door 2 verschillende baden te realiseren kunnen verschillende doelgroepen vaker terecht in het zwembad voor onder andere zwemlessen, trainingen, wedstrijden en recreatief baantjes zwemmen.

College en betrokken partijen in gesprek

Het college betreurt de commotie die eerder was ontstaan bij verschillende partijen. Daarom gingen wethouders Paul Boogaard en Harry van Waveren na de oordeelsvormende raadsvergadering van 24 februari direct in gesprek met de sportverenigingen, Sportraad en omwonenden. “Dit waren goede gesprekken waarbij is gesproken over het proces in het verleden, de huidige stand van zaken en toekomst”, aldus wethouder Harry van Waveren. “Nu de gemeenteraad een keuze heeft gemaakt gaan we in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen vervolgstappen zetten. Ik heb alle vertrouwen dat we met z’n allen tot een mooi zwembad op modern sportcomplex kunnen komen.”

Verkeer Numansdorp blijven monitoren

De gemeenteraad gaat de voortgang van dit project scherp monitoren op het gebied van verkeer. Belangrijk is dat de bestaande verkeersdruk op de centrale as flink wordt verminderd en de verkeersveiligheid rondom de Meestooflaan in de toekomst gegarandeerd is. “Daarom gaan wij snel aan de slag met een aantal maatregelen om een goede verkeerscirculatie in en rondom Numansdorp te realiseren voor nu en de toekomst”, aldus Harry van Waveren.

No-regret maatregelen

Maatregelen waar de gemeente mee aan de slag wil gaan, zijn de zogenaamde no-regret maatregelen. Dit zijn maatregelen die op relatief korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Denk hierbij aan:

  • het verkeersluw maken van de Middelsluissedijk Westzijde tussen de Rijkstraatweg en de Zijplaan;
  • het afsluiten van de Middelweg ter plaatse van de Burgemeester de Zeeuwstraat;
  • het verbeteren van de doorstroming op de Oostelijke randweg;
  • het verkeersveilig inrichten van de Burgemeester Henrylaan, het deel tussen de Zijplaan en de Burgemeester de Zeeuwstraat.

Daarnaast gaat de gemeente met de ontwikkelaars van Numansdorp Zuid onderzoeken of de aanleg van een westelijke randweg een mogelijkheid is.

De gemeenteraad van de voormalige gemeente Cromstrijen besloot in 2018 om het huidige zwembad in Numansdorp te vervangen door nieuwbouw aan de Meestooflaan. Dit zwembad is aan vervanging toe want het huidige zwembad heeft een grote onderhoudsbeurt nodig die veel geld kost. Daar komt bij dat het zwembad relatief veel energie verbruikt en niet voldoet aan de sporttechnische eisen.

Meer informatie over het project vindt u op op de webpagina over zwembad Numansdorp.