Terug naar het overzicht

Nieuwe groep statushouders rondt participatietraject af

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Echt onderdeel zijn van Nederland. De 15 statushouders die afgelopen week hun participatietraject afrondden, willen mee kunnen doen aan de samenleving. Als het gaat om de Nederlandse tradities, rechten en plichten, maar zeker ook als het gaat om de Nederlandse taal. “We willen onze kinderen ook kunnen helpen.”

Normen, rechten en cultuur

Participatietrainingen en taallessen zijn onderdeel van de inburgeringswet en verplicht als je wilt naturaliseren. Tijdens meerdere dagdelen kregen verschillende onderwerpen de aandacht. Zo werd er onder meer gesproken over de cultuur en tradities in Nederland, over normen en waarden, je rechten en plichten, maar ook over vrijheid en solidariteit.  De verschillen met het land van de deelnemers zijn soms groot, maar door middel van filmpjes, voorbeelden en discussies, werden de onderwerpen toegepast op hun eigen leven.

“Soms is het heel anders dan we gewend zijn”, geeft één van de leerlingen uit Afghanistan aan. “Het is bijvoorbeeld fijn om weten dat de politie je hier niet zomaar staande mag houden of je huis in mag. Dat was in mijn eigen land heel anders.” De groep was dan ook erg dankbaar voor de trainingen en de docent. “We voelen ons ontzettend welkom en zijn blij dat ook aan deze onderwerpen aandacht wordt besteed.”

Nederlandse taal én moedertaal zijn belangrijk

Naast de participatietrainingen krijgen de inburgeraars een hoop taallessen zodat zij de Nederlandse taal zo goed mogelijk gaan beheersen. En dat is soms best lastig. Toch vinden ze het allemaal belangrijk om de taal goed te beheersen. “Dan pas kunnen we echt onderdeel zijn van Nederland,” geeft een inburgeraar aan. “Onze kinderen leren de Nederlandse taal ook en we willen hen daar ook bij helpen,” benoemt een ander.

Tegelijkertijd blijft de moedertaal ook belangrijk. “Dat is de taal waarmee wij praten met onze families, geven de deelnemers aan. “Veel familieleden zitten nog in ons moederland of wonen in andere Europese landen zoals Duitsland of Frankrijk. Wij kunnen elkaars lokale taal niet verstaan, maar door middel van onze moedertaal houden we contact.” Ook de kinderen krijgen de moedertaal mee. “Dat is niet alleen goed voor het contact met familie, maar staat ook goed op hun CV.”

Goede begeleiding van ervaringsdeskundigen

De taal- en participatielessen worden gegeven door ervaren docenten en medewerkers van HWwerkt!, het leerwerkbedrijf van gemeente Hoeksche Waard. De begeleiding houdt daar echter niet op. Zo zijn er ook ervaringsdeskundigen die via een stage bij HWwerkt! de statushouders begeleiden. De broers Sif en Hazeem Alhamad kwamen 7 jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland en nemen als stagiair klantmanager op dit moment de rol van begeleider op zich.

Een aantal jaar terug hebben ze zelf een soortgelijk traject doorlopen. “Het is enorm belangrijk om de Nederlandse taal goed te kennen,” geeft Hazeem aan. “Maar weten hoe je een Nederlander bent en wat dat inhoudt is net zo belangrijk.” Zelf merken ze dat ze goed settelen in Nederland. “Ik ben ondertussen een echte kaaskop”, vertelt Sif lachend. Volgens hem is het vooral belangrijk dat de groep blijft oefenen met de Nederlandse taal door te praten met mensen die vloeiend Nederlands spreken. “Het taalcafé en een taalbuddy hebben mij bijvoorbeeld enorm geholpen. Je moedertaal vergeet je nooit, maar Nederlands leer je alleen door het vaak te spreken.”