Terug naar het overzicht

Nieuw hondenbeleid, wat betekent dit voor u?

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Veel inwoners van gemeente Hoeksche Waard zijn de trotse bezitter van één of meerdere honden. Hondenbezitters beleven vaak veel plezier aan hun viervoeters en gaan er graag met de hond op uit. Iedereen wil op zijn of haar manier genieten van de ruimte die onze groene Hoeksche Waard te bieden heeft. Sinds januari 2021 is het nieuwe beleid openbare ruimte van kracht en daaruit voortkomend een uitvoeringsplan hondenbeleid. Dit leidt tot verschillende ontwikkelingen.

Groot onderhoud uitrengebieden en hondenvelden

In de hele gemeente geldt dat honden – voor hun eigen veiligheid en die van andere dieren en mensen – aangelijnd moeten zijn. Maar er zijn diverse locaties waar dat niet hoeft: honden mogen loslopen in 36 uitrengebieden en speciaal ingerichte hondenvelden. De uitrengebieden zijn opnieuw vastgesteld. Alleen klopt de bebording van de uitrengebieden nog niet overal met de nieuw geldende maatregelen. Het komende jaar plegen we groot onderhoud aan de uitrengebieden en hondenvelden. Daar nemen we het vervangen van de borden in mee. Dit gebeurt gefaseerd en per dorp. Een flinke operatie met zoveel uitrengebieden en hondenvelden verspreid over het eiland! Ook starten we met het aanleggen van meer hondenspeelvelden. In Maasdam is al een speelveld met speeltoestellen. In andere dorpen van de Hoeksche Waard zoeken we naar mogelijkheden om ook zulke speelvelden aan te leggen. Heeft u ideeën over locaties voor speelvelden? Mail deze naar info@gemeentehw.nl.

Opruimplicht hondenpoep

Het is nog steeds ergernis nummer 1: hondenpoep. Zowel van honden- als niet-hondenbezitters. Daarom geldt in de hele Hoeksche Waard een opruimplicht. In het verleden gold de opruimplicht niet in de uitrengebieden en hondenvelden. Maar dit leidde tot overlast en ergernis van omwonenden en gebruikers van deze gebieden. Daarnaast wil de gemeente de biodiversiteit in ons gebied verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat op plaatsen waar veel honden worden uitgelaten, de uitstoot van stikstof behoorlijk hoog is. Daardoor verdwijnen bloeiende kruiden en daarmee dus ook bijen, vlinders en andere dieren. Niet alleen uit natuurgebieden maar ook gewoon langs de kant van de weg. Daarom zijn hondeneigenaren verplicht opruimmiddelen bij zich te hebben. Op de gemeentelijke servicepunten kunt u gratis hondenpoepzakjes afhalen. De zakjes kunt u na gebruik in één van de openbare prullenbakken gooien.

De gemeente controleert of mensen hun honden aangelijnd hebben en of de hondenpoep wordt opgeruimd. Houdt u zich niet aan deze regels, dan kunt u een boete krijgen. De opruimplicht geldt niet voor geleidehonden, sociale hulphonden of honden die helpen bij een handicap.