Terug naar het overzicht

Neem zorgen omwonenden serieus, dan kunnen de plannen Leenheerenpolder door

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gisteravond 15 februari heeft de gemeenteraad van Hoeksche Waard besloten dat het college door kan met de ontwikkeling van plannen voor de Leenheerenpolder in Goudswaard. De raad vraagt het college echter wel om, naast de contacten met de dorpsraad, in gesprek te gaan met de actiegroep ‘Stop Plannen Leenheerenpolder’, om hun zorgen zoveel mogelijk weg te kunnen nemen.

Burgerinitiatief inwoners Goudswaard

De Leenheerenpolder in Goudswaard is in 2018 opgenomen in het Natura2000 gebied ‘Haringvliet’. In de gebiedsvisie van de gemeente staat een plan om net buiten dit gebied woningen te bouwen. De actiegroep ‘Stop Plannen Leenheerenpolder’ wil dat deze bouwplannen op pauze worden gezet. Dat is te lezen in hun burgerinitiatief. Ook vroeg de actiegroep om de plannen te toetsen op onder meer een goede verkeersontsluiting en draagvlak bij de lokale bewoners.

Hamerstukken

De voorzitter, burgemeester Bram van Hemmen, hamerde 6 voorstellen af. Te weten, de bestemmingsplannen Gravin Sabinastraat Zuid-Beijerland, herziening kernen Korendijk 2018, Nijverheidstraat 4, Kruidhof te Puttershoek en Landgoed Bonaventura Maasdam. Ook de voorstellen over het Normenkader voor de accountantscontrole 2021 en de eenduidige weginrichting met Duurzaam veilig zijn afgehamerd. 

Hamerstukken zijn voorstellen van het college waarover de fracties volgens het voorstel besluiten. Op 2 hamerstukken is een stemverklaring afgelegd. Met een stemverklaring geeft een raadslid uitleg waarom hij of zij voor of tegen stemt.

Ook stemde de raad in met de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Quick scan externe inhuur.