Terug naar het overzicht

Misstanden in huurwoningen aangepakt in Hoeksche Waard

Anonieme tips nodig om criminaliteit op te sporen

‘Staat jouw deur open voor iedereen?’ Onder die noemer starten gemeente Hoeksche Waard, woningcorporatie HW Wonen en Meld Misdaad Anoniem (M.) op 29 mei een campagne tegen misstanden in huurwoningen. De woningen worden soms misbruikt door criminelen om wapens en cash op te slaan, te dealen, drugs te versnijden of voor illegale prostitutie. Ze krijgen toegang doordat bewoners een kamer of ruimte afstaan. De campagne vergroot het bewustzijn van huurders, brengt signalen onder de aandacht en verlaagt de drempel om te melden.

Meld Misdaad Anoniem richtte zich al eerder op criminaliteit in vastgoed, maar met deze campagne ligt de focus specifiek op (sociale) huurwoningen. Marc Janssen van het meldpunt: “Huurders worden geronseld om criminele handelingen te verrichten of een woning te verhuren. Soms geven ze toegang in ruil voor geld of drugs. Ze worden verleid of onder druk gezet en zijn door bijvoorbeeld verslaving of financiële problemen extra kwetsbaar.”

Veiligheid in de buurt

Naast de directe gevolgen voor kwetsbare huurders heeft criminaliteit een grote invloed op de veiligheid in de buurt. De campagne roept daarom op om verdachte signalen (anoniem) te melden. Ook in Hoeksche Waard gebeurt het dat vanuit huurwoningen drugs worden gedeald of dat mensen wietplanten telen in een huurwoning. Burgemeester Van Heijningen: ”Dat levert vaak overlast en gevaar voor omwonenden op. Ik hoop dat omwonenden het aan de politie melden als zij zelf vermoedens hebben. Willen ze liever anoniem een melding doen, dan is het meldpunt Meld Misdaad Anoniem een heel goed en veilig alternatief.” Dennis Lausberg, directeur-bestuurder van HW Wonen vult aan: “Buren onderschatten vaak de risico’s van een woning waarbinnen zich criminele activiteiten afspelen. Maar als het misgaat, kunnen ze zelf ook geconfronteerd worden met vervelende gevolgen, zoals schade door brand, ontploffing of kortsluiting en geweld. Het is dus beter om dat voor te zijn en op tijd een melding te doen.”

Hulp bewoners onmisbaar

Buurtbewoners signaleren het vaak als eerste als er iets niet klopt bij een woning of als iemand in een kwetsbare situatie zit. De campagne helpt om signalen te herkennen zoals het slepen met tassen of spullen, verschillende dames of heren die ergens naar binnen gaan of staan te wachten, nachtelijke klusgeluiden of een chemische lucht of hennepgeur. Maar ook als er een vermoeden van geen inkomen is, terwijl men wel luxe bezittingen heeft/aanschaft. Vaak begint een opsporingsonderzoek bij dit soort onmisbare meldingen.

Melden helpt!

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt (geen politie). Melden kan telefonisch en online via een beveiligde omgeving. Het gesprek wordt niet opgenomen en er worden geen gegevens opgeslagen. Een klein team van medewerkers zorgt voor de anonimiteit van de melder en behandelt de melding met zorg. Het meldpunt stuurt jaarlijks 20.000 anonieme meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken worden opgelost.

Gezamenlijke aanpak gemeenten en corporaties

De landelijke campagne wordt verspreid in samenwerking met woningcorporaties, gemeenten en de politie. Daarnaast wordt de campagne ondersteund door het ministerie van Justitie en Veiligheid, politie, diverse gemeenten en woningcorporaties, het RIEC-LIEC / Landelijke Fenomeentafel Vastgoed en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Kijk voor meer informatie op de website van Meld Misdaad Anoniem.