Terug naar het overzicht

Lokale Educatieve Agenda 2023-2026 vastgesteld

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard en 35 partners uit het onderwijs, de kinderopvang en jeugdhulp hebben vanmiddag de Lokale Educatieve Agenda (LEA) tot en met 2026 vastgesteld. Samen zetten zij zich in om alle kinderen in de Hoeksche Waard de best mogelijke ontwikkelkansen te bieden. In de LEA staat hoe de betrokken organisaties daaraan de komende 4 jaar samenwerken.

Tijdens de bijeenkomst gaven alle betrokken partners hun akkoord voor de Lokale Educatieve Agenda. Gezamenlijk optrekken is het sleutelwoord. Dit gebeurt vanuit 9 verschillende thema’s. Alle thema’s zijn gericht op gelijke kansen als het gaat om de ontwikkeling van alle kinderen in de Hoeksche Waard.

Adriaan van der Wulp, wethouder Onderwijs, opende de bijeenkomst. “Kinderen van nu zijn de volwassenen van de toekomst. Ieder kind verdient gelijke kansen op een mooie toekomst. Helaas is dit niet voor ieder kind of binnen ieder gezin vanzelfsprekend. Soms lukt het gewoon even niet op eigen kracht en dat is het moment dat we met elkaar voor de juiste ondersteuning zorgen. Opvang, onderwijs en jeugdhulp spelen daarin samen met de gemeente een belangrijke rol. Door samen te werken, kunnen we meer betekenen. Ik ben er trots op dat wij ons hier samen met 35 organisaties hard voor maken”, aldus wethouder Van der Wulp.

Kracht van lokale samenwerking

De LEA is een wettelijke verplichting voor alle gemeenten in Nederland. In de Hoeksche Waard kijken alle partners ook goed naar waar lokaal behoefte aan is. Kinderen groeien hier anders op dan bijvoorbeeld in een stad. De kracht van de afspraken in de LEA zit hem dan ook in de lokale samenwerking, die verdergaat dan alleen onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties. Alle partijen zetten zich in voor de best mogelijke ontwikkeling van kinderen in de Hoeksche Waard, vanaf de geboorte, op de kinderopvang en door de hele schoolcarrière heen. Het houdt niet op als een kind van opvang naar onderwijs overgaat of als jeugdhulp nodig is.

Gelijke kansen

Het zorgen voor gelijke kansen voor alle kinderen is een breed begrip. Daarom wordt hier vanuit verschillende thema’s aan gewerkt. Bijvoorbeeld door het versterken van leesonderwijs. Kunnen lezen is een basisvaardigheid, die ieder mens nodig heeft. Of het nu is om een brief van de overheid te kunnen begrijpen, om te kunnen ontspannen met een boek of voor een toekomstige baan. Iedere partner gaat vanuit zijn eigen rol met dit thema aan de slag.

Allemaal alert zijn

Een ander thema is ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’. Helaas kan iedereen daarmee te maken krijgen en heeft het veel impact op de ontwikkeling van kinderen. Door hier samen alert op te zijn en vroegtijdig in te grijpen, kan een kind sneller worden geholpen en zich toch goed blijven ontwikkelen. Dit geldt ook voor het thema ‘thuiszitters’. Om dit geheel of gedeeltelijk te voorkomen, is het van belang dat zowel scholen als onder andere ouders de problemen vroeg opmerken en actie ondernemen. Door hulp in te schakelen of bijvoorbeeld maatwerk te bieden, kan worden voorkomen dat kinderen uitvallen en daarmee hun ontwikkeling in gevaar komt.