Terug naar het overzicht

Lokale belastingen en WOZ-waarde

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Inwoners van gemeente Hoeksche Waard en pandeigenaren ontvangen voor eind februari weer de jaarlijkse aanslag lokale belastingen. Per post of digitaal als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag van SVHW in opdracht van de gemeente. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in de Hoeksche Waard.

Voor dit jaar is het aanslagbiljet aangepast zodat het duidelijker is wat iemand moet betalen en hoe iemand kan betalen, kwijtschelding kan aanvragen of bezwaar kan maken.
De WOZ-waarde van uw huis of pand staat ook op het biljet. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de onroerendzaakbelasting (OZB). Het is belangrijk dat uw WOZ-waarde juist wordt vastgesteld. SVHW waardeert voor de gemeente zowel woningen als bedrijfspanden.

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?

Jaarlijks analyseert en vergelijkt SVHW de marktgegevens van woningen en bedrijfspanden. Deze gegevens komen terecht in een geautomatiseerd taxatiemodel dat de WOZ-waarde bepaalt. Taxateurs van SVHW controleren de waarde en stellen deze vast. De WOZ-waarde kan met de marktontwikkeling mee zijn gestegen. De nieuwe WOZ-waarde is gebaseerd op de waarde van uw woning op 1 januari 2023.

Bezwaar indienen

Twijfelt u over uw de hoogte van uw WOZ-waarde? Dan kunt u gratis bezwaar indienen bij SVHW via deze pagina. U hoeft hier geen commercieel bureau voor in te schakelen. Ga voor meer informatie en vragen over uw aanslag naar de website van SVHW.