Terug naar het overzicht

Lokaal plan Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard zet de komende 2 jaar een miljoen euro in voor het ondersteunen van scholen en leerlingen bij het inhalen van corona gerelateerde vertragingen. In overleg met het onderwijs, voorschoolse voorzieningen, bibliotheek, partners uit zorg en jeugdhulp en jongerenwerk, is een lokale aanpak uitgewerkt.

In het voorjaar van 2021 kondigde het kabinet het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) aan. Dit NPO richt zich op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Op het inhalen én compenseren van vertraging die is ontstaan tijdens de schoolsluitingen. En op het ondersteunen van jonge kinderen, leerlingen en studenten die
het moeilijk hebben.

Extra geld om leervertragingen aan te pakken

Scholen ontvangen extra geld van het Rijk om leervertragingen aan te pakken. En gemeenten ontvangen extra geld om
scholen te ondersteunen bij deze aanpak. Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard heeft nu bepaald hoe zij dit budget in 2022 en 2023 wil inzetten. De verdeling is gebaseerd op een analyse van de wensen en behoeften vanuit het onderwijs.

Op basis van de wensen en behoeften van het onderwijs gaat het college de ontvangen Rijksmiddelen inzetten voor:
• Leesbevordering en digitale vaardigheden
• Ondersteuning kwetsbare kinderen en jongeren
• Versterken samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp
• Ouderbetrokkenheid
• Talentontwikkeling
• Thuiszitters
• Ondersteuning nieuwkomers