Terug naar het overzicht

Klankbordgroep denkt mee over plannen voor nóg betere afvalscheiding

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard en de Regionale Afvalstoffendienst (RAD) werken aan een nieuw Grondstoffenbeleidsplan. Door nog beter te scheiden kunnen er meer bruikbare grondstoffen gerecycled en gebruikt worden voor nieuwe producten. Om de invoering van het nieuwe beleid zo goed mogelijk te laten verlopen is een klankbordgroep opgericht.

De klankbordgroep kwam in januari 2 keer bij elkaar

Er werd gesproken over hoe we het scheiden van afval zo makkelijk mogelijk kunnen maken voor alle inwoners van de Hoeksche Waard. Welke service kan de RAD bieden zodat inwoners hun medisch afval, kleine elektrische apparaten en oud papier gescheiden kunnen aanbieden? En wat doe je als je bijvoorbeeld een groot gezin of veel huisdieren – en dus meer afval – hebt? Er werden onderling goede discussies gevoerd. Goede, heldere en simpele communicatie is volgens de klankbordgroep heel belangrijk.

Dit mag van de klankbordgroep veel meer en beter. Daarnaast werden er ook voorstellen gedaan om te kijken naar hoe je inwoners die hun afval heel goed scheiden, kunt belonen. Aan het einde van de tweede avond bedankte wethouder Robin Heij de aanwezigen voor het meedenken. “Dankzij jullie input kunnen we de service aanbieden die zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van onze inwoners. Dat is belangrijk om het nog meer scheiden van afvalsoorten te stimuleren zodat we nog beter bruikbare grondstoffen weer kunnen hergebruiken.” De aanwezigen vonden het allemaal zinvol om mee te kunnen denken en verhelderend om te zien dat de groep over heel veel dingen hetzelfde dacht.

Het nieuwe grondstoffenbeleidsplan moet voor de zomer van 2024 klaar zijn

De klankbordgroep krijgt ook een rol als we aan de slag gaan met de invoering van het nieuwe grondstoffenbeleidsplan in 2025.