Terug naar het overzicht

Juiste WOZ-waarde belangrijk

Dit nieuwsbericht is verlopen.

SVHW heft en int de lokale belastingen voor uw gemeente en voor waterschap Hollandse Delta. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente. In februari 2022 ontvangt u het aanslagbiljet lokale belastingen met uw WOZ-waarde.

Wat betekent de WOZ voor u?

De wet WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken en zorgt ervoor dat alle overheden dezelfde waardering voor woningen en bedrijfspanden gebruiken. Zo bepaalt de WOZ-waarde de hoogte van een aantal belastingen bij:

  • Gemeente (onroerende zaakbelasting);
  • Belastingdienst (inkomsten-, vennootschaps- en erfbelasting);
  • Waterschap (watersysteemheffing).

Het is belangrijk dat uw WOZ-waarde juist wordt vastgesteld. SVHW waardeert voor uw gemeente de woningen en de bedrijfspanden.

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?

Jaarlijks analyseert en vergelijkt SVHW de marktgegevens van woningen en bedrijfspanden. Deze gegevens komen terecht in een geautomatiseerd taxatiemodel, dat de WOZ-waarde bepaalt. Onze taxateurs controleren de waarde en stellen deze vast.

De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren gestegen. De WOZ-waarde kan met de marktontwikkeling mee gestegen zijn. Daarnaast is het vanaf 1 januari 2022 verplicht om in plaats van de inhoud van een woning de gebruiksoppervlakte te gebruiken voor de waardering. Dit kan ook invloed hebben op de WOZ-waarde.

Wilt u meer weten over de WOZ-waarde?

Kijk voor meer informatie op de website van SVHW.

U las zojuist een nieuwsbericht van SVHW.