Terug naar het overzicht

Inloopavond dijkverbetering De Keen Strijen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta heeft op 17 mei 2022 besloten om het ontwerp-projectplan versterking waterkering De Keen voor inspraak ter inzage te leggen. In het plan staat wat er moet gebeuren om de Strijense waterkering sterker te maken zodat deze weer aan de veiligheidsnormen voldoet.

Op dinsdag 28 juni is er in Dorpshuis Streona in Strijen een inloopavond. Hier kunt u uitleg krijgen over het ontwerp-projectplan en vragen stellen. De inloop duurt van 17.00 uur tot 19.00 uur. U kunt zelf bepalen hoe laat u komt. Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Dan kunt u contact opnemen met Ingrid Iding, omgevingsmanager waterschap Hollandse Delta. Zij is te bereiken via het telefoonnummer 0900 – 2005 005. Mailen kan ook: 3regionalekeringen@wshd.nl. Het plan ligt van vrijdag 3 juni 2022 tot en met donderdag 14 juli 2022 ter inzage. U vindt het ontwerp-projectplan op de website officielebekendmakingen.nl.