Terug naar het overzicht

Informatieavond landelijke energieprojecten op maandag 12 juni

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseert op maandag 12 juni een informatieavond in Dorpshuis Streona in Strijen over een aantal landelijke energieprojecten. Tijdens deze avond geeft het ministerie uitleg over deze nationale energieprojecten en hoe er gereageerd kan worden op de plannen. U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur.

Mogelijke routes door Hoeksche Waard

Vanwege de centrale ligging tussen de haven van Rotterdam, (toekomstige) windparken op zee, hoogspanningsstations en industriegebieden meer landinwaarts zoals Moerdijk, ligt de Hoeksche Waard de komende jaren bij verschillende landelijke projecten voor het vernieuwen van het energiesysteem, binnen het zoekgebied. Deze projecten worden gecoördineerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Vanuit deze projecten is het mogelijk dat nieuwe (bovengrondse) hoogspanningsverbindingen en ondergrondse buisleidingen door een deel van de Hoeksche Waard gaan lopen. Of dat al bestaande netwerken worden uitgebreid.

Tijdens de informatieavond op 12 juni is er informatie over de projecten:

 • Delta Rhine Corridor
 • Net op zee Nederwiek 3
 • Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg – Krimpen aan den IJssel of Crayestein
 • Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland
 • Programma VAWOZ (Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee)

Reageren op de plannen

Op al deze plannen kunt u reageren. Dat kan op verschillende momenten. Wanneer dit kan en hoe u kunt reageren, staat op de pagina van het betreffende energieproject op de website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – Bureau Energieprojecten.

Meer informatie over de verschillende projecten

 • Delta Rhine Corridor
  Ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomverbindingen tussen Rotterdam, Geleen en Duitsland. Vanaf 26 mei ligt het Voornemen en Participatievoorstel 6 weken ter inzage. Kijk voor meer informatie op de website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 • Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg – Krimpen aan den IJssel of Crayestein
  Nieuwe (bovengrondse) 380 kV hoogspanningsverbinding. Vanaf 26 mei ligt de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) 6 weken ter inzage. Kijk voor meer informatie op de website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of op de website van Tennet.
 • Net op zee Nederwiek 3
  Ondergrondse stroomkabels en converterstations op zee en land voor energie vanuit windpark Nederwiek op de Noordzee. Vanaf 2 juni 2023 ligt de concept-NRD 6 weken ter inzage. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksdienst Ondernemend Nederland of op de website Net op Zee.
 • Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland
  Onderdeel van het landelijke waterstofnetwerk waarvoor deels gebruik wordt gemaakt van bestaande aardgasleidingen en deels nieuwe leidingen worden aangelegd. Het Voornemen en Participatievoorstel heeft ter inzage gelegen en de concept-NRD wordt eind 2023 verwacht. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksdienst Ondernemend Nederland of op de website Hynetwork Services.
 • Programma VAWOZ
  Het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) onderzoekt hoe en waar de energie vanuit nog te bouwen windparken op zee het beste aan land kan worden gebracht.  Het Voornemen en Participatievoorstel heeft ter inzage gelegen en de concept-NRD wordt eind 2023 verwacht. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksdienst Ondernemend Nederland of op de website Wind op Zee.

Belangen en mogelijke gevolgen voor Hoeksche Waard

Gemeente Hoeksche Waard volgt de ontwikkelingen binnen de verschillende landelijke projecten voor het vernieuwen van het energiesysteem nauwlettend. We kijken wat de belangen en mogelijke gevolgen zijn voor de Hoeksche Waard, het landschap en de plannen die de Hoeksche Waard zelf heeft. Deze brengen we onder de aandacht van EZK en betrokken netwerkbedrijven tijdens gesprekken en door te reageren op (formele) stukken. En we benadrukken dat het belangrijk is dat projecten in samenhang worden opgepakt, waarbij onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties goed worden betrokken en geïnformeerd. Voor alle projecten geldt dat de gemeente geen besluitvormende rol heeft.