Terug naar het overzicht

Hoe oordelen de raads- en burgerleden over de plannen van het college? Kijk dinsdagavond 21 mei mee!

Wat vinden de woordvoerders uit de fracties van de gemeenteraad Hoeksche Waard van de nota Grondbeleid 2024? Of van de adviesnota Rust en Activiteiten op Zondag? Dit en meer staat op de agenda van de raad tijdens de oordeelsvormende vergaderingen op dinsdagavond 21 mei. Welkom!

Vergadering ‘Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, Duurzaamheid en Openbare ruimte’

In deze vergadering oordeelt de raad onder andere over de gewijzigde verordening na invoering van de Omgevingswet en over het Woo verzoek (Wet openbare overheid) tot openbaarmaking van de locatiestudie tijdelijke huisvesting.

Nota Grondbeleid 2024
In het grondbeleid van een gemeente staan de doelstellingen en ambities op het gebied van volkshuisvesting (wonen), mobiliteit (verkeer en bereikbaarheid), voorzieningen en duurzaamheid omschreven. Op 6 juli 2021 nam de raad een motie aan met hierin het verzoek om te onderzoeken of actief grondbeleid mogelijk is om de woningbouw te kunnen stimuleren. Actief grondbeleid betekent dat de gemeente zelf grond koopt voor bijvoorbeeld woningbouw, nieuwe wegen of natuur. Bij woningbouw maakt de gemeente de gronden bouwrijp en verkoopt deze aan een ontwikkelaar voor de bouw van woningen. Deze actievere rol voor de gemeente is opgenomen in de nieuwe nota grondbeleid 2024. Verder stelt het college aan de raad voor om het college te mandateren voor het doen van grondaankopen tot een bedrag van maximaal 2,5 miljoen euro. Hoe oordeelt de raad over deze nieuwe nota grondbeleid?

Vergadering ‘Sociale leefomgeving, Bestuur, Veiligheid en Middelen’

In deze vergadering debatteert de raad over de adviesnota Rust en Activiteiten op Zondag. Op dinsdag 14 mei tijdens de beeldvormende bijeenkomst van de raad hebben verschillende inwoners hun mening gegeven over deze adviesnota.

Vergadering bijwonen? Welkom!

Volg de vergaderingen op dinsdagavond 21 mei om 19.30 uur vanaf de publieke tribune in het gemeentehuis Oud-Beijerland aan de W. van Vlietstraat 6. U kunt de vergaderingen ook live online volgen via de live pagina.

De complete agenda’s en stukken voor deze vergaderingen vindt u op de agenda pagina. Klik op datum 21 mei 2024.