Terug naar het overzicht

Hoe oordelen de raads- en burgerleden over de plannen van het college? Kijk dinsdagavond 12 maart mee!

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat vinden de woordvoerders uit de fracties van de gemeenteraad Hoeksche Waard van het voorstel over de bereikbaarheid van het centrum Oud-Beijerland?  Of van de discussienota Armoede en Schulden? Dit en meer staat op de agenda van de raad tijdens de oordeelsvormende vergaderingen op dinsdagavond 12 maart. Welkom!

Vergadering ‘Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, Duurzaamheid en Openbare ruimte’

In deze vergadering oordeelt de raad onder andere over de transitie van de wegen van het Waterschap Hollandse Delta en het bestemmingsplan Dorpsstraat 1b Heinenoord.

Bereikbaarheid centrum Oud-Beijerland
De Veilingpassage is een overdekt winkelcentrum in Oud-Beijerland. Naast dit winkelcentrum staat een lift, zodat mensen met een beperking of met een wandelwagen direct naar de winkelstraat op de Oostdijk kunnen. Echter werkt de lift niet en is de lift niet in beheer van de gemeente. Het college stelt de raad voor om de lift niet te vernieuwen, maar om een hellingbaan te realiseren. De hellingbaan kan door meerdere personen tegelijk gebruikt worden en in beide richtingen. Hoe oordelen de woordvoerders over dit voorstel?

Vergadering ‘Sociale leefomgeving, Bestuur, Veiligheid en Middelen’

De raad oordeelt in deze vergadering onder andere over de startnotitie Toekomstvisie. Ook staat het Normenkader 2023 op de agenda van de raad.

Discussienota beleidsplan Armoede en Schulden
Gemeente Hoeksche Waard wil nieuw beleid maken om armoede en schulden in Hoeksche Waard te bestrijden en voorkomen. Zo is de gemeente verantwoordelijk om inwoners hulp en begeleiding te geven bij het vinden van een baan. Ook verleent de gemeente bijstand als inwoners niet (meer) in staat zijn om zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Inwoners krijgen ook hulp bij het oplossen van schuldenproblematiek en betalingsachterstanden. In de discussienota wordt de gemeenteraad een aantal vragen gesteld. Op die manier kan de raad uitspreken wat hij graag terug wil zien in het beleidsplan Armoede en Schulden.

Vergadering bijwonen? Welkom!

Volg de vergaderingen op dinsdagavond 12 maart vanaf de publieke tribune in de burgerzaal of raadzaal. De vergaderingen zijn in het gemeentehuis in Oud-Beijerland aan de W. van Vlietstraat 6 en starten om 19.30 uur. U kunt de vergaderingen ook live online volgen via de live pagina.

Wat staat nog meer op de agenda’s?

De complete agenda’s en stukken voor deze vergaderingen vindt u op deze pagina. Klik op datum 12 maart 2024.