Terug naar het overzicht

Hoe oordelen de raads- en burgerleden over de plannen van het college? Kijk dinsdag 2 juli mee!

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat vinden de woordvoerders uit de fracties van de gemeenteraad Hoeksche Waard van het onderzoek naar het huis van Hoeksche Waard? Of van het transformeren van de Willem Alexanderschool tot cultuurhuis? Dit en meer staat dinsdagavond 2 juli op de agenda van de raad tijdens de oordeelvormende vergaderingen. Welkom!

Vergadering ‘Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, Duurzaamheid en Openbare ruimte’

In deze vergadering oordeelt de raad onder meer over het cultuurhuis en over het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van 38 appartementen op het perceel Roerdompsingel 4 in Numansdorp.

Ontwerpbestemmingsplan Beneden Oostdijk 50 Oud-Beijerland

Dit bestemmingsplan gaat over de boerderij aan de Beneden Oostdijk 50 in Oud-Beijerland. Het plan is om de oude boerderij te veranderen in een theehuis, pension en landwinkel. En 14 woonzorgappartementen (met dagbesteding) en 12 woningen. Stichting MooiMens zal de 14 zorgappartementen afnemen. De 12 woningen vallen onder het middeldure huursegment. Dat betekent dat de huurprijs van deze woningen tussen sociale huur en dure huur in liggen. Deze woningen zijn bedoeld voor mensen met een middeninkomen die te veel verdienen voor sociale huur, maar voor wie dure huurwoningen of koopwoningen vaak te duur zijn. Afgelopen december en januari konden mensen het ontwerpplan inzien. Hierop kwam 25 zienswijzen (reacties) binnen, waarvan 14 positief. Wat vindt de raad van dit ontwerpbestemmingsplan? En van de beantwoording op de zienswijzen?

Vergadering ‘Sociale leefomgeving, Bestuur, Veiligheid en Middelen’

Tijdens deze vergadering oordeelt de raad onder andere over de Jaarstukken 2023, de wijziging in de legesverordening 2024 en het Meerjarenprogramma grondexploitatie 2024.

Onderzoek naar het huis van Hoeksche Waard

Sinds de samenvoeging van vijf gemeenten naar één gemeente Hoeksche Waard, werken de ambtenaren en het gemeentebestuur in twee van de voormalige gemeentehuizen. Deze gebouwen zijn niet toekomstbestendig. Daarom stelt het college aan de raad voor om te starten met een onderzoek naar toekomstbestendige huisvesting: het huis van Hoeksche Waard. Een plek waarin de inwoners zich herkennen en waar zij zich welkom voelen. Daar waar inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar kunnen ontmoeten. Een huis van waaruit de gemeente bestuurd wordt en waar mensen contact kunnen leggen met ambtenaren, college- en gemeenteraadsleden.

Het college stelt voor om onderzoek te doen naar meerdere varianten van dit huis. Een van de varianten is het grondig renoveren van de huidige locaties. Of het huis wordt nieuw gebouwd. Dat kan op één van de huidige locaties of op een andere locatie. In dit onderzoek wil het college vragen aan organisaties, waarmee de gemeente samenwerkt, of zij ook gebruik willen maken van dit huis. Op die manier kunnen de kosten verdeeld worden. Wat vindt de raad van dit onderzoek? En waaraan vindt de raad dat het huis van Hoeksche Waard moet voldoen?

Vergadering bijwonen? Welkom!

Volg de vergaderingen op dinsdagavond 2 juli vanaf de publieke tribune in de burgerzaal of raadzaal. De vergaderingen zijn in het gemeentehuis in Oud-Beijerland aan de W. van Vlietstraat 6 en starten om 19.30 uur. U kunt de vergaderingen ook live online volgen via de live pagina.

Wat staat nog meer op de agenda’s?

De complete agenda’s en stukken voor deze vergaderingen vindt u op de pagina met de vergaderingen. Klik op datum 2 juli 2024.