Terug naar het overzicht

Hoe oordelen de raads- en burgerleden? Kijk dinsdag 31 oktober mee!

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dinsdagavond 31 oktober zijn de oordeelsvormende vergaderingen van de gemeenteraad Hoeksche Waard. Op die avond oordelen de raads- en burgerleden over de verschillende onderwerpen die op de agenda’s staan. De vergaderingen starten om 19.30 uur. U kunt de vergaderingen volgen vanaf de publieke tribune in het gemeentehuis in Oud-Beijerland, aan de W. van Vlietstraat 6, of online via onze website. Welkom!

Bijeenkomst ‘Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, Duurzaamheid en Openbare ruimte

In deze vergadering oordelen de woordvoerders onder meer over de startnotitie Mobiliteitsplan en over het bestemmingsplan Keizersweg 4 Klaaswaal.

Aankoop grond aan Kreupeleweg in Klaaswaal

Het college wil een stuk grond aan de Kreupeleweg in Klaaswaal kopen van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag in Hoeksche Waard (hierna VCOHW genoemd). Het gaat om het gebied rondom de Groen van Prinstererschool waar voormalige gemeente Cromstrijen een gemeentelijke geitenweide en openbare parkeerplaatsen heeft gerealiseerd. Destijds is afgesproken dat de VCOHW de grond zal overdragen aan de gemeente na de gemeentelijke herindeling in 2023. Hoe oordeelt de raad over de aankoop van dit perceel?

Bijeenkomst ‘Sociale leefomgeving, Bestuur, Veiligheid en Middelen’

De raads- en burgerleden oordelen in deze vergadering over de toetreding van de Staat als aandeelhouder van Stedin Holding N.V. en over de tweede wijziging in de Gemeenschappelijke Regeling SVHW.

Startnotitie Verbonden Partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Dit kunnen gemeenschappelijke regelingen zijn, stichtingen en verenigingen en vennootschappen en coöperaties. Een actuele Nota Verbonden Partijen helpt de gemeenteraad bij het sturen op de kaders die aan de samenwerkingspartners worden meegegeven bij het uitvoeren van hun taakstellingen en verantwoordelijkheden. De verbonden partijen verrichten namelijk in naam van de gemeente Hoeksche Waard belangrijke en complexe taken. De raad geeft de kaders aan, benoemt de gewenste effecten en bepaalt de financiële input daarvoor. In de nota komen dus de afspraken te staan over onder andere informeren, verantwoording en controle (governance). In deze startnotitie stelt het college het proces voor om tot deze Nota Verbonden Partijen te komen. Hoe oordeelt de raad over de startnotitie?

Wat staat nog meer op de agenda’s

De complete agenda en stukken voor deze vergaderingen vindt u op onze website. Klik op datum 31 oktober 2023.