Terug naar het overzicht

Hoe oordeelt en wat besluit de gemeenteraad? Kijk donderdag 11 juli mee!

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op donderdag 11 juli vergadert de gemeenteraad Hoeksche Waard de laatste keer voor de zomervakantie. De vergadering begint om 15.00 uur. Dit eerste deel is voor het debat. Om 19.00 uur begint de vergadering waarin de raad besluiten neemt. Tijdens deze vergaderingen behandelt de raad de Zomerrapportage 2024 en de Perspectiefnota 2025 van de gemeente. De raad heeft dan al besloten over de Jaarstukken 2023 op dinsdagavond 9 juli.

Zomerrapportage 2024

In deze rapportage staat hoe het tot nu toe gaat in 2024 met de financiën van de gemeente en of de begroting 2024 aangepast moet worden. Dit jaar heeft de gemeente extra geld ontvangen van de Rijksoverheid en hogere inkomsten uit leges. Dit zorgt, naar verwachting, voor een positief resultaat van € 5 miljoen aan het einde van 2024.

Perspectiefnota 2025

In de perspectiefnota 2025 bepaalt de gemeenteraad wat hij het komende jaar wil bereiken en hoeveel dat ongeveer gaat kosten. Voor 2026 verwacht de gemeente minder geld van het Rijk te ontvangen. Daarom stelt het college nu al voor om op dit moment enkel een beperkt aantal beleidsmaatregelen voor 2025 op te nemen in de perspectiefnota. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het Rijk bespreken nu hoeveel geld gemeenten zullen ontvangen vanuit het Rijk, als uitwerking van het regeerakkoord. Wanneer gemeenten in 2026 geen extra geld krijgen van het Rijk, moet hiermee nu al rekening gehouden worden. Het college stelt daarom een aantal ideeën aan de gemeenteraad voor over hoe hiermee om te gaan. Dit noemt het college ’denklijnen’ die gericht zijn op de toekomst.

Hoe oordeelt en wat besluit de gemeenteraad over deze financiële stukken?

Vergaderingen bijwonen? Welkom!

Volg de vergaderingen van de raad op donderdag 11 juli vanaf de publieke tribune in het gemeentehuis van Oud-Beijerland aan de W. van Vlietstraat 6. U kunt de vergaderingen ook live online volgen via de live pagina. De complete agenda’s en bijbehorende stukken vindt u op de overzichtspagina van de raadsvergaderingen. Klik op datum 11 juli 2024.