Terug naar het overzicht

GeWild Groen - natuurlijkvriendelijk maaien

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dit jaar zetten we in op natuurvriendelijk maaien! Door, waar dat kan, het gras langer te laten staan en op een andere manier te maaien, geven we dieren en planten meer ruimte om te gedijen. Het maaisel ruimen we pas na enkele dagen op, zodat zaadjes de kans krijgen om te verspreiden en de biodiversiteit te versterken. Samen bouwen we aan een groenere en vruchtbaardere toekomst voor de Hoeksche Waard!

Kijk voor meer informatie op onze pagina over GeWild Groen.