Terug naar het overzicht

Gemeente Hoeksche Waard zet zich in tegen eenzaamheid en sluit zich aan bij landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gisteren heeft wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Zorg en Welzijn) een handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Doel van het actieprogramma is eenzaamheid in Nederland te verminderen. “Als gemeente hebben we veel aandacht voor eenzaamheid binnen verschillende programma’s, teams en projecten. En bovendien gericht op alle inwoners. Nu het landelijke actieprogramma zich richt op alle leeftijden is dit een mooi moment om ons als gemeente aan te sluiten”, aldus de wethouder.

Eenzaamheid

1 op de 7 Nederlandse volwassenen voelt zich sterk eenzaam. Nog eens 1 op de 3 Nederlanders heeft er wel eens last van (Gezondheidsmonitor 2022, GDD’en, CBS en RIVM).  Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek.

Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid

Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid is 20 maart 2018 door het ministerie van VWS gelanceerd. Sindsdien doen ruim 250 gemeenten en zo’n 170 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee.

Inzetten op eenzaamheid

Joanne Blaak-van de Lagemaat: “Als gemeente zetten we binnen ons beleid al breed in op het thema eenzaamheid. Zo hebben we onder andere de campagne Hoorwinst, ouderenadviseurs, signalerende huisbezoeken, ondersteunen we buurthuizen, verenigingen en stichtingen die ontmoetingen organiseren, zijn er in de gemeente diverse vormen van huiskamers, ontmoetingsplekken voor ouders en ontmoetingsplekken en activiteiten voor jongeren. Daarnaast is het thema ook een belangrijk onderdeel van de uitvoeringsagenda Wonen Welzijn Zorg (Wwz) en het lokaal preventieakkoord Hoeksche Waard. Het landelijk actieprogramma ondersteunt gemeenten in de lokale aanpak en we kunnen nu ook meedoen met landelijke acties.”

Verbinden en ontmoeten tijdens de Week tegen de Eenzaamheid

Het eerste landelijke moment waarop we aansluiten is de Week tegen de Eenzaamheid. Deze vindt plaats van 28 september tot en met 4 oktober. In de Hoeksche Waard worden dan allerlei activiteiten georganiseerd, waarbij inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Van wandel- en fietsclub tot knutselclub en van bokslessen voor jongeren tot samen eten. Er is voor jong en oud van alles te doen. Meer weten over de activiteiten? Kijk op de website van Welzijn HW of informeer bij organisaties en buurthuizen in uw dorp om te kijken wat daar op de agenda staat.

Naast elkaar ontmoeten, is het ook belangrijk dat inwoners, vrijwilligers en professionals met elkaar in gesprek gaan over het thema eenzaamheid. Wat kunnen we met elkaar doen om het tegen te gaan in onze gemeente? Op 12 oktober komt er een vertelvoorstelling naar de Hoeksche Waard. Daarin komt het thema op verschillende manieren aan bod. Na het zien van de voorstelling gaan de bezoekers hierover met elkaar in gesprek. De voorstelling wordt gespeeld in de theaterzaal van Rho Toneel in Numansdorp en duurt van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De voorstelling is bedoeld voor mensen die zelf te maken hebben met gevoelens van eenzaamheid of die anderen kennen die hier tegenaan lopen en andere geïnteresseerden. Er zijn 40 plekken beschikbaar. Wilt u meer weten over de voorstelling of zich aanmelden? Neem dan contact op met Welzijn HW: 088-730 89 00 / receptie@welzijnhw.nl (telefonisch bereikbaar van 9.00-12.30 uur).

Een klein gebaar kan het verschil maken

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS): “Eenzaamheid voorkomen en verminderen is een grote opgave. We moeten ons realiseren dat veel mensen zich eenzaam voelen. Praten over eenzaamheid doen we liever niet. Daarom is het zo geweldig dat honderden gemeenten, organisaties en bedrijven zich voor het thema ‘Eén tegen eenzaamheid’ inzetten om de trend van eenzaamheid te doorbreken. Lokaal, in de wijk, aan de voordeur is waar we contact maken met mensen en omzien naar elkaar. Een klein gebaar kan het verschil maken.” Kijk wat u kunt doen op de website Een tegen eenzaamheid.