Terug naar het overzicht

Gemeente Hoeksche Waard tilt met trainingstraject jongerenparticipatie naar een hoger niveau

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard is als 1 van de 11 gemeenten geselecteerd voor het programma Democracy Reloading. Dit is een trainingstraject voor, door en met gemeenten. Gemeenten leren met dit traject hoe ze jongerenparticipatie naar een hoger niveau kunnen tillen. Een van de onderdelen is samenwerken met jongeren. De gemeente wordt gekoppeld aan een junior gemeente coach. Fleur Lageweg (lid Jongerenraad Hoeksche Waard) is aangenomen als junior gemeente coach.  De junior gemeente coaches worden gekoppeld aan een andere gemeente. Zo wordt de Hoeksche Waard gekoppeld aan een jongere uit Nijmegen en coacht onze Fleur de gemeente Zwijndrecht.

Jongeren beter en structureler betrekken bij maken of aanpassen beleid

Democracy Reloading is een Europees programma dat gemeenten ondersteunt in het betrekken van jongeren bij lokale besluitvoering. In Nederland wordt dit gedaan met een trainingstraject van Erasmus+ Jeugd en Nederlands Jeugdinstituut. Het doel is dat gemeenten jongeren beter en structureler betrekken bij het maken of aanpassen van beleid. In dit leer- en werktraject zet gemeente Hoeksche Waard, samen met 10 collega-gemeenten, een experiment op in de eigen gemeente. Alle gemeenten krijgen training en coaching in dit proces.

Verschillende gemeenten hadden zich aangemeld voor dit werk- en leertraject. “Ik ben trots dat wij als gemeente zijn uitgekozen om eraan te mogen meedoen. En dat Fleur aan de slag gaat als junior gemeente coach. Kinderen en jongeren zijn van groot belang voor de Hoeksche Waard. Gemeente Hoeksche Waard vindt het belangrijk om met hen in gesprek te gaan over hun wensen en behoeften voor de toekomst van de Hoeksche Waard. Hun stem horen, is een onmisbare bouwsteen voor een sterke democratie. Zo zorgen we samen voor een betere toekomst”, aldus Paul Boogaard (Jongerenparticipatie).

We zijn in 2022 gestart met een kinderburgemeester en een Jongerenraad, maar we willen meer. Paul Boogaard: “We willen jongerenparticipatie duurzaam inzetten binnen onze gemeente. Door deel te nemen aan het programma Democracy Reloading krijgen we hier handvatten voor en begeleiding bij. We kunnen niet wachten om te beginnen.”

Democracy Reloading

De stem van jongeren krijgt steeds meer een centrale plek binnen gemeenten en beleid. Toch brengt jongerenparticipatie nog veel uitdagingen met zich mee. Daarom organiseren Erasmus+ Jeugd en het Nederlands Jeugdinstituut dit jaar voor de tweede keer Democracy Reloading. Het traject loopt van april tot en met november 2024.  In die periode wordt onder andere gewerkt aan een Quick Scan. Die geeft inzicht in waar onze gemeente staat op het gebied van jongerenparticipatie. Ook leren we meer over samenwerken met jongeren en over sociale gedragsverandering. Daarnaast denkt junior gemeente coach Peter mee met onze ideeën.

Junior gemeente coach

Geen jongerenparticipatie zonder jongeren. Daarom sluiten bij Democracy Reloading jongeren aan als junior gemeente coach. In deze rol hebben jongeren een-op-een contact met een gemeente en denken zij mee over hoe die gemeente jongeren beter kan bereiken en betrekken. Jongeren leren zo ook andere jongeren kennen in dezelfde rol. Ze wisselen ervaringen uit tijdens intervisiebijeenkomsten.

Jongeren uit heel Nederland konden reageren op deze vacature. Fleur Lageweg (lid Jongerenraad HW) heeft ook gereageerd en zij is aangenomen. Zij is van maart tot november van dit jaar junior gemeente coach. Fleur: “Ik heb me aangemeld voor junior gemeente coach omdat ik geloof dat jongerenparticipatie niet alleen de stem van morgen is, maar ook de kracht van vandaag waarin de toekomst vorm krijgt.”