Terug naar het overzicht

Gemeente Hoeksche Waard sluit aan bij landelijk besluit en biedt geen overgangsregeling voor schuldentrajecten

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Per 1 juli 2023 is de Faillissementswet aangepast en is onder andere de looptijd van de aflossing van een Wsnp-traject (Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen) verkort van 36 maanden naar 18 maanden. Omdat het Msnp-traject (Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen) het voorportaal is voor het Wsnp-traject, heeft het college van burgemeester en wethouders op 7 juni 2023 besloten om inwoners vanaf 1 juli 2023 een Msnp-traject van 18 maanden aan te bieden. Hiermee is de looptijd van de Msnp gelijkgesteld aan de Wsnp.

Geen overgangsregeling

Het college heeft op 29 augustus 2023 besloten om geen lokale overgangsregeling aan te bieden. Hiermee sluit gemeente Hoeksche Waard aan bij het landelijke besluit en ontstaat er geen ongelijkheid tussen inwoners in een Msnp- of Wsnp-traject.  

Wat dit betekent voor inwoners

Voor inwoners in een schuldregelingstraject verandert er niets. Zij lossen binnen de afgesproken termijn de schulden af. Als het schuldregelingstraject is gestart voor 1 juli 2023, dan worden de schulden in 36 maanden afgelost. En als het traject is gestart na 1 juli 2023, dan worden de schulden in 18 maanden afgelost.