Terug naar het overzicht

Gemeente Hoeksche Waard ontvangt bidbook van werkgroep Koninklijke Horeca Nederland/Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De horeca mag sinds 26 januari onder voorwaarden open. Veel horecaondernemers verkeren, als gevolg van de coronacrisis en de landelijke coronamaatregelen, echter al langere tijd in zwaar weer. Dit was aanleiding voor een groep horecaondernemers in de Hoeksche Waard om zich in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) te formeren tot een werkgroep en het initiatief te nemen tot het opstellen van een Bidbook. Het Bidbook Horeca heeft een drietrapsbenadering en laat zien wat er vanuit de ondernemer, werkgroep KHN/Hoeksche Waard en de gemeente nodig is voor de horeca om goed uit de coronacrisis te herstellen. Met het Bidbook doet de werkgroep een beroep op de gemeente om zich in te zetten voor een korte termijn herstelaanpak om uit de coronacrisis te komen en toe te werken naar een toekomstbestendige horecabranche. 

Actieplan Horeca 

Ook vanuit de gemeente wordt sinds eind 2021 gewerkt aan een actieplan voor de horeca. Dit plan heeft als doel om de continuïteit en de diversiteit van de horeca in de Hoeksche Waard te waarborgen. Dit doet de gemeente in samenspraak met de werkgroep KHN/Hoeksche Waard. Het Actieplan richt zich op de hulp en ondersteuning die de gemeente aan horecaondernemers kan bieden voor de korte, middellange en lange termijn en loopt langs vier actielijnen, waaronder: het faciliteren van horecaondernemers bij hun individuele hulpvraag en het inzetten op integraal horecabeleid, incl. aanpak terrasuitbreiding en paracommerciële activiteiten. 

Wethouder Paul Boogaard: “In december hebben we met een grote groep horecaondernemers gesproken over de impact die de crisis heeft op de horeca. We spraken ook over wat er nodig is om het hoofd boven water te houden en wat de gemeente daaraan bij kan dragen. Het Bidbook is daar vanuit de horeca en de werkgroep KHN/Hoeksche Waard het resultaat van. Het is mooi om te zien dat de wensen van de ondernemers aansluiten bij de mogelijkheden die wij in het actieplan beschreven hebben. Daardoor kunnen we nu snel de stap naar één integraal Actieplan zetten en daarmee aan de slag gaan, want het is hard nodig.”   

‘Ik ben er blij om dat we met de gemeente en de werkgroep zijn samengekomen voor één korte termijn herstelaanpak omdat wij alleen samen sterker vooruit kunnen”, benadrukt regiomanager Renata Beijen – Koninklijke Horeca Nederland. 

Burgemeester Bram van Hemmen:  “Als gemeente willen we de sectoren die het hardst door de crisis geraakt zijn een vangnet bieden. Daar is de horeca er één van. Dat Nederland steeds verder opengaat en er weer meer mogelijk is, betekent niet dat zij uit de problemen zijn. We blijven ons inzetten voor deze sectoren omdat onder andere de horeca een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie vervult en bijdraagt aan de levendigheid in de Hoeksche Waard”  

Planning

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de afronding van het Actieplan. Naar verwachting wordt het definitieve Actieplan Horeca eind februari/ begin maart ter besluitvorming aan het college aangeboden.